+47 405 20 344 [email protected]
English

STL på Arendalsuka 2024 

Foto: STL på Arendalsuka 2023, klima- og miljøministere gjennom tidene svarer på tro og håp om klimakrisen, STL/Kai Westergaard

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i, og ønsker å lytte til eller debattere dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

I 2024 som tidligere år deltar STL både med egne arrangementer og som deltaker i andres.  

STL Norge har to egne arrangementer. Disse finner sted tirsdag 13. august. 

Klokken 9 inviterer vi tidligere og nåværende politikere med ministererfaring fra vårt felt til en panelsamtale i Trefoldighetskirken under tittelen «Det livssynsåpne samfunn – kommer vi dit?». Her ønsker vi å ta en fot i bakken med erfaringsdeling og forventninger til videre arbeid, elleve år etter NOU’en (Norsk offentlig utredning) «Det livssynsåpne samfunn» ble lansert. 

Se mer på Arendalsuka.no

Klokken 163:0 arrangerer vi det vi kaller «langsomsamtale» i Frivillighetsteltet. For sjette år på rad samler STL et lite mangfold av tros- og livssynsledere for å reflektere over aktuelle spørsmål med innestemme og hvilepuls. Årets langsomsamtale har vi kalt «Negativ sosial kontroll – et religionsproblem?», som en erkjennelse av at selv om negativ sosial kontroll ikke nødvendigvis bare er et religionsproblem, ser vi at dette ofte knyttes sammen i måten vi snakker om det på og i løsningene som foreslås. 

Se mer på Arendalsuka.no

 NB. Endringer i programmet kan forekomme