+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialogkveld «Seksuelle overgrep i tros- og livssynssamfunn. Hvordan forebygger vi, hvordan håndterer vi det, kan vi dele erfaringer for håndtering?»

21 november
18:00
STL Stavanger - Arrangement

Innleder er Bjarne Hansen, Styreleder LMSO, Senterleder ved Bergen Center for Brain Platicity (BCBP), Professor ved UiB, Landsforeningen mot seksuelle overgrep-LMSO, vinner av innovasjonpris for sitt arbeid med The Bergen 4-Day Treatment

Vi setter åpenhet, dialog om og anerkjennelse at det skjer overgrep i tros- og livssynssamfunn på dagsorden. Vi har også med oss en liten utstilling med bilder og tekster som er laget og skrevet av overgrepsoffere.

Arrangeres sammen med Kirkelig Dialogsenter og Sølvberget