+47 405 20 344 [email protected]
English

Dilemmaverksted

09 mai
11:30
STL Oslo - Arrangement

Oslo kommune – Enhet for Mangfold og Integrering, STL Oslo og MiR (Mangfold, inkludering og Respekt) inviterer til Dilemmaverksted for offentlige ansatte. 

Tirsdag 9. mai, kl 11.30-15.00, Den Tyrkisk Islamske Union, Motzfeldts gate 6

I et flerkulturelt samfunn er det ikke å komme unna at en vil møte folk med forskjellige holdninger og må forholde seg til hverandre. I disse møtene kan det oppstå episoder der en oppdager at den andre har holdninger eller verdier du er helt uenig i.

Hvordan forholder en seg til brukere som tenker annerledes på grunnleggende ting som blant annet barneoppdragelse, kjønnsroller, samliv, tro eller livssyn, seksualitet, naboskap, vold med mer?

  • Hvordan kommunisere med personer/brukere med helt andre holdninger eller andre tros- og livssynsverdier enn det du har eller er vant til?
  • Hvordan komme i dialog og ha respekt for hverandres meninger?
  • Hvilke mekanismer fører til konflikt, og hvordan kan vi overvinne motsetninger?
  • Hva er fordeler og ulemper med å se dilemmaer fra flere perspektiver?
  • Hva er åpenhet? Hva med respekt? Hva betyr det å være tolerant? Og hva er likeverdighet?

 

Bli med på workshop, utfordre deg selv, lære nyttige verktøy og utvide ditt nettverk!

 

Program:

11.30 Oppmøte, lunsj og mingling

12.00 Velkommen & Faglige innlegg ved STL Oslo, MIR og EMI
12.30 Panelsamtale: utfordringer og anbefalinger fra ungdomsrepresentanter

Benstrek
13.30 Dialog i praksis: Kasusarbeid i grupper
14.30 Oppsummering fra gruppearbeid og dialog i plenum

15.00 Takk for i dag!

Påmelding innen 2. mai her

PDF av invitasjon som kan deles: Dilemmaverksted 9.mai.2022 – invitasjon