+47 405 20 344 [email protected]
English

Pavarana/thadingyut* (buddhisme)

16 oktober
Hele dagen
STL Sentral - Helligdag

Therevada-buddhister marker avslutning av munkenes regntidsretrett. Markeres 17. i Myanmar og er også en lysfest. STLs høytidskalender www.stl.no/kalender. *Bevegelig høytid. *Bevegelig høytid.