+47 405 20 344 [email protected]
English

STLs årskonferanse 2023: Hva kan vi oppnå med religions- og livssynsdialog?

23 mai
09:00
STL Sentral - Arrangement

Dato: 23.5.2023. Tid: 09.00-12.30 Sted: Litteraturhuset i Oslo.

Kan religions- og livssynsdialog gjøre verden til et bedre sted, eller trenger vi en realitetsorientering med hensyn til hva vi kan forvente å oppnå med dialogarbeid? 

De siste to årene har STLs årskonferanse tatt for seg dystre temaer. I 2021 handlet årskonferansen om den autoritære vendingen verden gjennomgår, og hvordan religioner og livssyn forholder seg til den. I 2022 tok årskonferansen for seg temaet religion og krig – med den russiske invasjonen av Ukraina som bakteppe.

Årskonferansen 2023 vil bli siste ledd i en ellers dyster trilogi og vil se på hva religioner og livssyn kan utrette i fellesskap – gjennom dialog så vel som praktisk samarbeid til felles nytte – for å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter.

Hvilke gevinster har interreligiøs dialog i Norge og verden alt gitt?  Hva er det mulig å utrette gjennom slikt arbeid?  Og hvor går grensen for hva man realistisk sett kan forvente å oppnå gjennom interreligiøst dialogarbeid? Er det i det hele tatt riktig å forsøke å måle effekten av dialogarbeid, gitt at dialogen helst bør være et mål i seg selv?

Disse, og mange flere spørsmål, vil bli reist, og forsøkt besvart, på STLs årskonferanse 2023.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Program

Del 1. Dialog – et mål, et redskap, eller begge deler?

Del 2.  Religions- og livsynsdialogen i Norge – muligheter og utfordringer