+47 405 20 344 [email protected]
English

Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge

Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge

«Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge» er et notat fra Chaplaincy konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

 

Begrepet «chaplaincy» brukes i engelskspråklige land om ansatte som yter religions- og livssynstjenester ved offentlige institusjoner. Denne type tjenester er verdibaserte, og innebærer blant annet eksistensielle samtaler, åndelig støtte og utøvelse av religiøse ritualer, undervisning og veiledning av personale i etiske, livssynsmessige og eksistensielle spørsmål. Ved mange institusjoner inkluderer tjenestene rådgiverfunksjoner i etiske og religiøse spørsmål, for eksempel som medlem av kliniske etikkkomiteer ved helseforetakene eller som religiøse og etiske rådgivere for ledere i Forsvaret.

 

Last ned notatet fra Chaplaincy konferansen her: Chaplaincy notat 2016

 

Flere i denne kategorien