+47 405 20 344 [email protected]
English

Livsfaseriter

Livsfaseriter

Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere viktige overganger i livet. Når et nytt barn kommer til verden, når en ungdom regnes som voksen, når en ny familie stiftes og når et menneske dør. Fra vugge til grav samler vi oss rundt det vi har valgt å kalle livsfaseriter i våre ulike familier og fellesskap. I ulike faser av livet vil hver enkelt av oss også ha kontakt med ulike institusjoner, etater og tjenesteytere når det gjelder fødsel, inngåelse av ekteskap, sykdom eller død.

Denne rapporten omhandler livsfaseritene i STLs medlemssamfunn, samt kontakt man har med aktuelle etater og institusjoner i forbindelse med de ritualene og seremoniene.

Les og last ned rapporten her: Livsfaseriter – religions og livssynspolitiske utfordringer i Norge

 

 

Flere i denne kategorien