+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Arendal (STL Arendal) ble etablert 17. april 2018. STL Arendal har som formål å bidra til et lokalsamfunn som viser respekt for andres tro og livssyn gjennom å lære hverandre bedre å kjenne.

Gruppen het opprinnelig STL Aust-Agder, og tok sitt nåværende navn i 2020. Etableringen av STL Aust-Agder var et resultat av arbeidet med «Rom for dialog» i Arendal. Det har over tid blitt arrangert flere gode arrangementer. Gruppen ønsket å organisere seg under en allerede kjent paraply som STL er nasjonalt.

STL Arendal kan kontaktes på  [email protected] og ved styreleder Marianne Løge på [email protected].

Besøk STL Arendals Facebook-side.

Medlemmer

Adventistkirken Arendal

Arendal Baptistmenighet

Den norske kirke, Trefoldighet menighet

Det muslimske kultursenter i Aust-Agder

Frelsesarméen, Arendal korps

Frikirken i Arendal

Human-Etisk Forbund, Aust-Agder fylkeslag

Metodistkirken i Arendal

St. Franciskus Xaverius katolske menighet

Sørlandskirken