+47 402 15 132 [email protected]
English

Bærum Tros- og Livssynsforum (BTL)

Bærum Tros- og Livssynsforum (BTL) ble etablert i 2017. Våren 2015 ble alle tros- og livssynssamfunn i Bærum invitert med i et dialogsamarbeid, som resulterte i stiftelsen av BTL. BTL arbeider for å bidra til kjennskap, forståelse  og respekt på tvers av tros- og livssynstilhørighet i Bærum.

BTL kan kontaktes ved styreleder Svein Bjarne Westnes på [email protected].

Besøk BTLs Facebook-side.

 

Forsidebilde av Siri Anne Bjørnbakken, CC BY-NC 2.0

Medlemmer

Bryn menighet, Den norske kirke

Tanum menighet, Den norske kirke

Bærum baptistmenighet

Mariakirken, Den katolske kirke

Al Noor Islamic Centre

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Human-Etisk Forbund, Bærum lokallag

Bahá’í-samfunnet i Bærum