+47 405 20 344 [email protected]
English

Bærum Tros- og Livssynsforum (BTL)

Bærum tros- og livssynsforum (BTL) er et dialogforum for tros- og livssynssamfunn i Bærum. BTL ble etablert 14. november 2017 etter flere år med samtale blant tros- og livssynsledere. På stiftelsestidspunktet var følgende tros- og livssynssamfunn med: Al-Noor Islamic Centre, Bærum Baptistmenighet, Den norske kirke, Human-Etisk forbund, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Mariakirken (Den katolske kirke).

Dialogforumet skal jobbe for å bidra til kjennskap, forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynstilhørighet i Bærum.

Foto: Helge Ilebekk Johansen

Les mer på BTLs hjemmeside: www.btlforum.no.

Kontakt:
Epost: [email protected]
Tlf: 40 85 87 62

Forsidebilde av Siri Anne Bjørnbakken, CC BY-NC 2.0

Medlemmer

Al-Noor Islamic Centre

https://www.al-noor.no

Baha'i-samfunnet i Bærum

https://www.bahai.no

Bærum baptistmenighet

https://www.baptist.no/baerum

Den norske kirke, Bærum prosti

https://www.baerum.kirken.no

Human-Etisk Forbund, Bærum lokallag

https://www.facebook.com/BaerumHEF

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Sandvika menighet

https://no.jesukristikirke.org/

Mariakirken, Den katolske kirke

https://www.mariakirken.com

Orthodox Tewahdo Debre Kdus Hawaryat