+47 405 20 344 [email protected]
English

STL Bergen

Samarbeidsrådet for tros- ogSTLB arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STLB) ble etablert i 2012. Bakgrunnen var terrorhandlingene 22. juli 2011. Initiativet kom fra det muslimske miljøet som tok kontakt med Den norske kirke. STLB arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. STLB er en sammenslutning av 20 tros- og livssynssamfunn i Bergen.

10.-13. november inviterer vi byens innbyggere til konsert, dialogkafé, maleriutstilling, besøk til trossamfunn, kino og mer på vår årlige festival “Mangfoldsbyen” – hjertelig velkommen!

STL Bergen kan kontaktes på [email protected]

Besøk STL Bergens hjemmeside og Facebook.

Lokale nyheter

Medlemmer

Abu al-Fadel Islamsk Kultursenter tilhører sjia-retningen av islam. Med 558 medlemmer i 2018 var det den nest største moskéen i Bergen og den største sjiamoskéen på Vestlandet. Trossamfunnet ble dannet i 1997 og holder til i Ytre Sandviken.

Ahmadiyya Muslim Jama’at

Bahá’í-samfunnet

https://bahai.no

Bahá’í er en monoteistisk religion etablert av Bahá’u’lláh i Persia i det 19. århundre, som fremhever den åndelige enheten av hele menneskeheten. Bahá’í-troen ser på religiøs historie som en utvikling gjennom en rekke guddommelige budbringere, som hver har etablert en religion som passet behovene til tiden og folks fatteevne. Disse sendebudene inkluderer Abraham, Buddha, Jesus, Muhammed og andre, og senest Báb og Bahá’u’lláh. Ifølge bahá’í troen, har hver av disse budbringerne forutsagt de påfølgende budbringerne, og Bahá’u’lláhs liv og lære innfrir derfor endetidslovnadene i tidligere skrifter. Menneskeheten ses på som i en tilstand av kollektiv evolusjon, og behovet i denne tidsalderen er en gradvis etablering av fred, rettferdighet og enhet på global målestokk.

Bergen Hindu Sabha

Bergen moské

Bergen Muslimske Forening

Bergen Singh Sabha Guadwara

Buddhistforbundet er en sammenslutning av fjorten buddhistiske retninger og representerer med sine 13.600 medlemmer et overveldende flertall av buddhister i Norge. Buddhistforbundet ble etablert i 1979 og har som hovedmål å motta og videredistribuere offentlig tilskudd til de ulike gruppene. Den driver forøvrig eget forlag og representerer bredden av buddhistiske retninger i STL. I Bergen er det lokale grupper av Thailandske Buddhistforening, Vietnamesisk Buddhistforening og Karma Tashi Ling.

Det jødiske samfunnet i Bergen

Den katolske kirke

Den norske kirke

Den Thailandsk Buddhistforening

Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina

Holistisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kristensamfunnet

Kvekersamfunnet

Metodistkirken

Waqeffanna Oromo Religion