+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialogforum for tros- og livssynssamfunn i Bodø

Dialogforum for tros- og livssynssamfunn i Bodø ble stiftet i 2018. Initiativtakere var domprosten i Den norske kirke og leder av Islamsk kultursenter. Dialogforum for tros- og livssynssamfunn i Bodø har som formål å gjennom dialog fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynsamfunn.

Bodø dialogforum kan kontaktes ved styreleder Elin Vangen på [email protected].

Besøk Bodø dialogforums Facebook-side.

Medlemmer

Den norske kirke i Bodø

Islamsk kultursenter Bodø

Human-Etisk Forbund Salten

St. Georgs ortodokse kirke

St. Eystein katolske kirke

Bodø metodistkirke