+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Grenland

STL Grenland ble etablert 29. februar 2016. I februar 2017 byttet organisasjonen navn til STL Grenland, fra STL Skien. STL Grenland arrangerer blant annet faste medlemsmøter annen hver måned og to halvårlige arrangementer.

STL Grenland kan kontaktes på [email protected].

Besøk STL Grenlands hjemmeside og facebookside.

Medlemmer

Den evangelisk lutherske frikirke i Skien

Den katolske kirke, Vår Frue Kirke

Den norske kirke

Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokse kirke i Grenland

Frelsesarmeen

Grenland Kristne Senter

​Grenland Syvendedags Adventistkirke

Human-Etisk Forbund

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Metodistkirken

Porsgrunn menighet og Skien menight

Misjonskirken

Moflata misjonskirke og Skien misjonskirke

Pinsekirken Tabernaklet Skien

Skien baptistmenighet

Telemark Islamsk Forening i Skien

Også kjent som Skien moské