+47 402 15 132 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo

STL Oslo ble etablert 21. oktober 2021. Per i dag har 38 forskjellige tros- og livssynssamfunn sluttet seg til STL Oslo. Medlemsorganisasjonene omfatter hele bredden av tros- og livssyns-Oslo.

STL Oslo fungerer som en kommunedekkende organisasjon som samler dialoginitiativer innenfor tros- og livssynsfeltet og som bidrar til god og effektiv dialog mellom Oslo kommune og de forskjellige tros- og livssynssamfunnene i kommunen. Slik hjelper den Oslo kommune med å nå visjonen om å være en livssynsåpen by.

Kontakt kan rettes til [email protected] eller telefon 93 06 47 00.

Vedtekter STL Oslo_21.10.21

STL Oslo skal bygge broer i hovedstaden – Les mer om stiftelsen

 

Lokale nyheter

Sider

På denne siden finner du oversikt over STL Oslos medlemmer

Her finner du STL Oslos vedtekter

Her finner du oversikt over STL Oslos styremedlemmer

Oversikt over ansatte i STL Oslo

Her finner du oversikt over kronikker av og avisoppslag om STL Oslo

STL Oslo på Facebook

https://m.facebook.com/STLOslo/

Her finner du STL Oslos Facebook-side

STL Oslo på Instagram

https://www.instagram.com/stl.oslo/

Her finner du STL Oslos Instagram