+47 402 15 132 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger (STL Stavanger) ble etablert i 1999. Frem til 2013 het de «Dialoggruppen for tros- og livssynssamfunn i Rogaland». STL Stavanger har som formål å arbeide for å fremme forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn, og likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavangerregionen.

STL Stavanger er en organisasjon som består av 12 medlemssamfunn: Ahmadiyya, Bahai, Hindu, Den katolske kirken, Den norske kirke, Diamantvei Buddhist, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Kristensamfunnet, Metodistkirken, Muslimsk Fellesråd Rogaland og Kirkelig Dialogsenter.

Vi arbeider for likebehandling, for å fremme gjensidig respekt og forståelse i et livsynsåpnet samfunn hvor alle har rett og mulighet til å utøve sitt livssyn. Vi skal ha lik tilgang til offentlige tjenester, helsetjenester, skole, gravferd, forsamlingslokaler, stillerom og mer. Vi skal kjempe mot hatkriminalitet og vi jobber tett med Stavanger kommune, som et betrodd rådgivende organ hvor kommunen kan søke råd dersom ting er litt vanskelig eller om det er noe fint som skal gjennomføres, og vi er med i Stavanger Kommune sitt dialogforum med en fast plass for lederen for STL Stavanger.

Vi har en del faste aktiviteter som vi gjennomfører, bl. annet har Dialogsenteret og Ung Dialog et tilbud til de videregående skolene der vi underviser rundt tema som «fordommer og rasisme». STL har sammen med Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) prosjektet «Arena Storkjøkken» og «Mødrelunsj» i tillegg til at vi arrangerer foreldremøter for innvandrerfamilier. Vi tror på en lettere skolehverdag når foreldrene kommer tettere på skolen og med disse prosjektene gjør vi skolen til en kjent arena og samarbeidet hjem-skole blir mye lettere.

Et annet prosjekt er «Kirken møter Moskeen» hvor Dialogsenteret samarbeider med Muslimsk Fellesråd i Rogaland for å motarbeide Islamofobi og fremmedhat.

Den 15. mars 2023 arrangerer vi en dialogkveld i forbindelse med FN sin internasjonale dag mot islamofobi, vi starter kl. 17 på kinoen med foredrag av feltimam Naz. Velkommen, det er åpent for alle.

Dialogsenteret kommer, fra og med i år, til å arbeide målrettet med temaet «skeiv og troende» – sammen med flere ulike aktører. Den 27. april planlegger STL en dialogkveld, også denne på kinoen, med temaet «skeiv og troende» og vi har som arbeidstittel «Listen, Learn, Love». Alle er hjertelig velkommen.

I løpet av året har STL og Dialogsenteret ca. 10 åpne dialogkvelder, hvorav noen av disse er besøk «hjemme hos» ett medlem, rett og slett for å bli bedre kjent. Vi arrangerer mangfoldsdag med tittelen «under samme tak» hvor alle våre medlemmer har en liten stand med informasjon, litt mat og hyggelige samtaler på Arneageren, mens vi inne på kulturhuset har «Human Library» hvor du kan låne deg en 10 min samtale med en person fra våre medlemssamfunn, og spørre om det du lurer på.

Vi har tett dialog med andre lokale STL dialoggrupper og med STL sentralt, for å høste erfaringer og å hjelpe hverandre.

Og sist, men absolutt ikke minst, årets dialogmiddag, – der folk fra ulike tros- og livssynssamfunn og andre som er engasjert av dialog kan komme sammen, bli kjent og ha det kjekt sammen og vi deler ut STL Stavanger sin dialogpris som en anerkjennelse for mennesker eller organisasjoner som har bidratt til dialog mellom ulike grupper og kulturer her lokalt i Stavanger regionen.

STL Stavanger kan kontaktes på [email protected] 

Besøk STL Stavanger sin Facebook-side.

Last ned STL Stavangers vedtekter her: Vedtekter STL Stavanger 16.4.2013

Lokale nyheter

Medlemmer

Ahmadiyya Muslim Jama'at

Bahá'í-samfunnet

Den katolske kirke

Den norske kirke

Diamantvei buddismen

Etiopisk-ortodoks menighet

Hindu trossamfunn

Holistisk Forbund

Human Etisk Forbund

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kirkelig Dialogsenter

Kvekersamfunnet

Muslimsk Fellesråd

Metodistkirken

Teosofisk forening