+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim (STL Trondheim) ble etablert 10. april 2008. STL Trondheim er en møteplass som fremmer fredelig livssynsmessig og kulturelt samvirke i Trondheim. STL Trondheim arrangerer blant annet halvårlige forumsamlinger med representanter for tros- og livssynssamfunnene, dialogkafe under Olavsfestdagene og filmvisning under Kosmorama-filmfestival.

STL Trondheim kan kontaktes på [email protected]. Besøk STL Trondheims hjemmeside og facebookside.

 

Forsidebilde av Alexander Shchukin, CC BY NC ND 2.0

Medlemmer

Adventistkirken

Ahmadiyya Muslim Jama’at

Afghansk Forente Samfunnet i Trondheim

Bahá’í-samfunnet i Trondheim

Den engelske kirke, Trondheim Anglicans

Det Islamske Felleskapet Bosnia og Hercegovina

Den Vietnamesisk Buddhist og Kulturelle forening

Det jødiske samfunn i Trondheim

Det Muslimske Samfunnet i Trondheim

Den norske kirke

Frelsesarmeen

Human-Etisk Forbund

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kristensamfunnet

Pinsemenigheten Betel, Trondheim

St. Olav katolske domsogn

Trondheim Metodistkirke

Trondheim Mevlana Kulturforening