+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Vestfold

STL Vestfold ble stiftet 15. september 2022 og dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Kontakt kan rettes til styreleder Darren Litherland på [email protected].

Lokale nyheter

Medlemmer

Ahmadiyya

Bahá’í-samfunnet

Frikirken

Den katolske kirke

Den norske kirke

Den serbisk-ortodokse kirke

Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina

Human-Etisk Forbund

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Metodistkirken

Sjamanistisk Forbund