+47 402 15 132 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Vestfold

STL Vestfold ble stiftet 15. september 2022 og dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Kontakt kan rettes til styreleder Marta Botne på [email protected].

Medlemmer

Bahá’í-samfunnet

Frikirken

Den katolske kirke

Den norske kirke

Den serbisk-ortodokse kirke

Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina

Human-Etisk Forbund

Metodistkirken

Sjamanistisk Forbund