+47 402 15 132 [email protected]
English

Chaplaincy

15. desember 2020

Blasfemi og ytringsfrihet

Hvordan jobber vi med ytringsfrihet og blasfemi? Vi gjør det sammen, med å lytte til hverandre, bryne oss på hverandre og ha fokus både på egen gruppe og storsamfunnet.

6. februar 2018

Chaplaincy på norsk 2018

«Chaplaincy på norsk»-konferansen ble arrangert på nytt 1. februar 2018, som en oppfølging av Chaplaincy […]