+47 405 20 344 [email protected]
English

Livssynsbetjening

15. desember 2020

Blasfemi og ytringsfrihet

Hvordan jobber vi med ytringsfrihet og blasfemi? Vi gjør det sammen, med å lytte til hverandre, bryne oss på hverandre og ha fokus både på egen gruppe og storsamfunnet.

6. februar 2018

Chaplaincy på norsk 2018

«Chaplaincy på norsk»-konferansen ble arrangert på nytt 1. februar 2018, som en oppfølging av Chaplaincy […]

13. april 2009

Livsfaseriter

Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere viktige overganger […]