+47 402 15 132 [email protected]
English

Høringssvar

STL mottar en rekke saker til høring fra offentlige myndigheter. STLs uttalelser baserer seg på en konsensusbasert beslutningsprosess i rådet der vi søker et felles grunnlag for våre uttalelser.