+47 405 20 344 [email protected]
English

Høringssvar

STL mottar en rekke saker til høring fra offentlige myndigheter. STLs uttalelser baserer seg på en konsensusbasert beslutningsprosess i rådet der vi søker et felles grunnlag for våre uttalelser.

Nedenfor finner du høringssvar fra STL etter årstall. Ønsker du tilgang til høringssvar lengere tilbake i tid, se under listen, eller du ta kontakt på e-post [email protected] om du ikke finner høringssvaret du leter etter.

2024

Representantforslag om en ny handlingsplan mot antisemittisme (1. februar)

Muntlig høring om lovhjemmel for å hindre etablering og drift av integreringshemmende virksomhet (1. februar)

Høring NOU 2023: 13: På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter (20. januar)

2023

Høring Forslag til forskrift om tilskudd for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (27. november)

Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget (16. oktober)

Høring NOU 2023:17 Nå er det alvor, Totalberedskapskommisjonen (16. oktober)

Høring Endringer i trossamfunnsloven, Barne- og familiedepartementet (15. oktober)

Høring Tro hva du vil – Oslo skal få egen tros- livssynspolitikk, Oslo kommune (10. oktober)

Høring Nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler og planer ved begrenser forventet levetid, Helsedirektoratet (30. juni)

Høringssvar: NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon (19. april)

Høringssvar: NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale (16. januar)

2022

Høringssvar: Nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi (10. oktober)

Høringssvar: NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2 (23. august)

Høring NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon (19. april)

Høring om Endringar i gravplassloven m.m. (Prop. 55 L (2022-2023)) (13. april)

Høring Engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl (15. mars)

Muntlig høring Representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten (19. januar)

Høringssvar: Høyringsnotat om digitalisering av gravferdsmeldinga og andre endringar i gravplassloven og gravplassforskriften

Høringssvar: NRK-plakaten (25. januar)