+47 405 20 344 [email protected]
English

Høringssvar

STL mottar en rekke saker til høring fra offentlige myndigheter. STLs uttalelser baserer seg på en konsensusbasert beslutningsprosess i rådet der vi søker et felles grunnlag for våre uttalelser.

 

Nedenfor finner du høringssvar fra STL etter årstall. Ønsker du tilgang til høringssvar lengere tilbake i tid kan du ta kontakt på e-post [email protected].

2023

Høringssvar: NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale

Høringssvar: NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon

2022

Høringssvar: Høyringsnotat om digitalisering av gravferdsmeldinga og andre endringar i gravplassloven og gravplassforskriften

Høringssvar: Nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

Høringssvar: NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2

Høringssvar: NRK-plakaten