+47 405 20 344 [email protected]
English

Høringssvar

STL mottar en rekke saker til høring fra offentlige myndigheter. STLs uttalelser baserer seg på en konsensusbasert beslutningsprosess i rådet der vi søker et felles grunnlag for våre uttalelser.

Nedenfor finner du høringssvar fra STL etter årstall. Ønsker du tilgang til høringssvar lengere tilbake i tid, se under listen, eller du ta kontakt på e-post [email protected] om du ikke finner høringssvaret du leter etter.

2024

Høringssvar – NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet (7. juni)

Høringssvar – Forslag til forskrift om Digital gravferdsmelding og forskriftsendring om periodisering av festeinntekter (16. mai)

Innspill til ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer (12. mars) 

Representantforslag om en ny handlingsplan mot antisemittisme (1. februar)

Muntlig høring om lovhjemmel for å hindre etablering og drift av integreringshemmende virksomhet (1. februar)

Høring NOU 2023: 13: På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter (20. januar)

2023

Høring Forslag til forskrift om tilskudd for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (27. november)

Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget (16. oktober)

Høring NOU 2023:17 Nå er det alvor, Totalberedskapskommisjonen (16. oktober)

Høring Endringer i trossamfunnsloven, Barne- og familiedepartementet (15. oktober)

Høring Tro hva du vil – Oslo skal få egen tros- livssynspolitikk, Oslo kommune (10. oktober)

Høring Nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler og planer ved begrenser forventet levetid, Helsedirektoratet (30. juni)

Høringssvar: NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon (19. april)

Høringssvar: NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale (16. januar)

2022

Høringssvar: Nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi (10. oktober)

Høringssvar: NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2 (23. august)

Høring NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon (19. april)

Høring om Endringar i gravplassloven m.m. (Prop. 55 L (2022-2023)) (13. april)

Høring Engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl (15. mars)

Muntlig høring Representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten (19. januar)

Høringssvar: Høyringsnotat om digitalisering av gravferdsmeldinga og andre endringar i gravplassloven og gravplassforskriften

Høringssvar: NRK-plakaten (25. januar)