+47 405 20 344 [email protected]
English

Rapporter

13. februar 2020

Ny rapport om trosmangfoldet i Oslo

KIFO lanserer i dag rapporten: Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? Rapporten baserer seg på en stor undersøkelse KIFO har gjennomført i samarbeid med STL, og viser at tros- og livssynssamfunn i Oslo generelt er utadvendte og samarbeidsorienterte.

15. november 2017

En krønike

En krøniker I anledning STLs 20års-jubileum skrev STLs tidligere styreleder Dag Nygård en krønike om […]

15. november 2014

En nasjon i sorg

En nasjon i sorg – De andre historiene Rapporten «En nasjon i sorg – De […]

13. april 2009

Livsfaseriter

Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere viktige overganger […]