+47 405 20 344 [email protected]
English

Lederforum

Religions- og livssynslederforumet er en plattform for samtale om religiøse og verdirelaterte spørsmål for topplederne i tros- og livssynssamfunnene i STL.

Forumet møtes en gang i halvåret. Ansvaret for å være vertskap går på rundgang mellom deltagerne.

Medlemmer

Zahoor Ahmad Ch.

Leder i Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Keyhan Ighanian

Baha’í-samfunnet i Norge

Lama Changchub Tsering

Hovedlama for Karma Tashi Ling Buddhistsamfunn

Bernt Eidsvig

Biskop i Oslo Katolske Bispedømme. Den katolske kirke v/ Oslo Katolske Bispedømme

Olav Fykse Tveit

Preses i Bispemøtet i Den Norske Kirke. v/Mellomkirkelig Råd

Joav Melchior

Rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund

Gurmail Singh Bains

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (Sikhsamfunnet)

Bente Kvilhaugsvik

Styreleder i Holistisk Forbund

Christian Lomsdalen

Styreleder i Human-Etisk Forbund

Eric Johnson

Stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kristine Høiland

Prest i Kristensamfunnet

Dragan Jovanov

Prest i Den serbisk-ortodokse kirke

Senaid Kobilica

Styreleder i Muslimsk Dialognettverk

Vijay Kalsi

Forstander i Sanatan Mandir Sabha

Per Anders Sandgren

Prest i Svenska kyrkan og styreleder i Norges Kristne Råd