+47 405 20 344 [email protected]
English

Alle skal kunne feire sine høytider i fred

10. april 2024

Lokale Nyheter

Alle skal kunne feire sine høytider i fred

Onsdag 10. april feirer muslimer over hele verden eid al-fitr, som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Vi ønsker alle en god og trygg feiring!

Noen få dager før eid-feiringen brakte løs, ble det oppdaget en trusselmelding rettet mot konkrete moskeer i Oslo fremsatt på plattformen Discord. Selv om sikkerhetstjenestenes undersøkelser ikke viste en reell trussel, er det en kraftig påminnelse om at den tryggheten ikke kan tas for gitt. Mange av STL Oslos medlemsmoskeer har innført ekstra sikkerhetstiltak og forsterket vakthold til eidbønnene. De melder også at de føler seg godt ivaretatt av politiet.

 – I et livssynsåpent samfunn skal alle føle seg trygge i sine gudhus og feire høytidene sine i fred. Våre minoriteter opplever at hatet vokser. Vi ønsker ikke at det skal være behov for ekstra vakthold ved moskeene, permanent politivakt av synagogen eller politibevæpning under høytider, sier STL Oslos daglig leder Birgit van der Lans.

 På onsdag slo naboene på Grønland ring rundt moskeene i sitt nabolag. Solidariteten som utvises når naboer, minoriteter og majoritet stiller opp for hverandre, er motgift til hatet. La oss slå ring rundt hverandre, og bidra til at alle opplever seg trygge i bønn.

Flere i denne kategorien