+47 405 20 344 [email protected]
English

«Den livssynsåpne byen»: Oslo-byråd legger frem ny tros- og livssynsstrategi

26. juni 2024

Lokale Nyheter

«Den livssynsåpne byen»: Oslo-byråd legger frem ny tros- og livssynsstrategi

Onsdag 25. juni la byrådet i Oslo frem forslag til en ny strategi for tros- og livssynspolitikken i Oslo kommune. «Den livssynsåpne byen» er en oppfølging av rapporten Tro det eller ei – Framtidens tros- og livssynspolitikk fra 2020.

Strategien omfatter syv prinsipper som skal bidra til å gjøre Oslo til en livssynsåpen by. Det er en overordnet og prinsipiell strategi, som skal legge grunnlag for fremtidige saker og oppfølging på områder som omhandler tros- og livssynsspørsmål.

Solberg-byrådet legger nå frem en egen sak, etter at strategien som ble fremmet av det forrige byrådet ble trukket høsten 2023. Punktene fra STL Oslos høringssvar er i stor grad tatt høyde for i den oppdaterte strategien.

– Vi er glade for at byrådet ikke har nølt med å fremme sin egen sak. Strategien har blitt enda litt tydeligere på betydningen av mer dialog mellom og samarbeid med tros- og livssynssamfunn, anerkjenner deres positive bidrag til å skape gode lokalsamfunn og synlige religiøse uttrykk ønskes velkommen i bybildet. Vi er også fornøyde med at likebehandling og kompetanseheving fortsatt ses på som forutsetning for å få til likeverdige tjenester og en livssynsåpen by, sier STL Oslos daglig leder Birgit van der Lans.

Det blir en stor og viktig oppgave å følge opp disse prinsippene i de ulike sektorene. STL Oslo ser frem til å bidra konstruktivt til det og til den videre politiske behandlingen.

Byrådets forslag, Den livssynsåpne byen: Oslo kommunes strategi for tros- og livssynspolitikk 2024-2034 er tilgjengelig her.

Flere i denne kategorien