+47 405 20 344 [email protected]
English

God moderering forebygger hatprat: Samarbeid om moderatormanual for frivilligheten

26. januar 2024

Lokale Nyheter

God moderering forebygger hatprat: Samarbeid om moderatormanual for frivilligheten

Hatefulle ytringer på nett er et problem som berører mange tros- og livssynssamfunn, også på sine egne digitale flater. For å bidra til en bedre ytringskultur på nett har Oslo kommune tatt initiativ til utviklingen av en veileder som skal hjelpe frivillige organisasjoner moderere sine kommentarfelt og digitale plattformer. STL Oslo bidrar i arbeidsgruppen som jobber med å skrive og teste manualen.

Arbeidet med veilederen er del av Velferdsetatens prosjekt Ytringskultur på nett og er forankret i Oslo kommunes handlingsplan Ord betyr noe: Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.

– God moderering er med på å forebygge hatprat. Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal respondere på ugreie kommentarer i kommentarfeltet eller innboksen. Vi håper at denne veilederen skal gjøre denne oppgaven enklere, sier STL Oslos daglig leder, Birgit van der Lans.

Den 7. og 8. mai vil det bli en fysisk samling og opplæring i regi av Oslo kommune og NRK. Veilederen utarbeides av Oslo kommune i samarbeid med NRK og STL Oslo, og vil bli gratis tilgjengelig for alle.

Flere i denne kategorien