+47 405 20 344 [email protected]
English

Nytt byrådsplattform med viktige prioriteringer for tros- og livssynsfeltet

25. oktober 2023

Lokale Nyheter

Nytt byrådsplattform med viktige prioriteringer for tros- og livssynsfeltet

I dag presenteres det nye byrådet i Oslo, med Eirik Lae Solberg som byrådsleder (H) og Anne Lindboe (H) som ordfører. Både i Hammersborg-plattformen og i samarbeidsavtalen med KrF og FrP er det mange punkter vi kan begeistre oss over.

– Vi er spesielt fornøyde med planene for å sikre samtaletilbud på sykehjem og styrke samtaletjenesten på en måte som ivaretar det økte livssynsmangfoldet blant sykehjemsbeboere. Dette er et tema vi har jobbet med lenge og vi ser frem til dialog om hvordan tjenesten kan videreutvikles på best mulig måte i samarbeid med tros- og livssynssamfunnene, sier STL Oslos daglig leder Birgit van der Lans.

Oslo trenger en helhetlig og likebehandlende politikk på tros- og livssynsfeltet og STL Oslo er glad for å få bekreftet gjennom samarbeidsavtalen at dette vil bli prioritert og skal følges opp, også i skolen,

Fra Hammersborg-plattformen kan vi glede oss over at byrådet har fulgt opp vårt innspill og ønsker at begravelser skal kunne skje i helgene. I tillegg er det gledelig at byrådet innser betydningen av et godt samarbeid mellom kommunen og tros- og livssynssamfunnene i Oslo, og her ser vi frem til å fortsatt være et godt bindeledd mellom disse. Tros- og livssynssamfunn gjør et viktig arbeid for å skape gode og trygge lokalsamfunn og vi er glade for at deres bidrag innen kultur, sosialt arbeid, beredskap og konfliktløsning anerkjennes i plattformen.

Gjennom en helhetlig tros- og livssynspolitikk håper vi at tros- og livssynsperspektivet også ivaretas i andre punkter enn de øvrig nevnte, som for eksempel den planlagte kompetansehevingen i eldreomsorgen. Vi er allerede i gang med å arbeide blant annet for god mangfoldskompetanse i barnevernet, og derfor er det fint at byrådet understreker dette i deres plattform. Videre er det positivt at byrådet ønsker å støtte opp om den fysiske infrastrukturen til frivilligheten, som også omfatter tros- og livssynssamfunnene. Vi registrerer at behovet for større livssynsåpne hus til seremonier og aktiviteter på tvers ikke adresseres plattformen. Dette er noe vi vil fortsette å ta opp og kjempe for.

 STL Oslo ønsker det nye byrådet lykke til med arbeidet i den neste perioden, og ser fram til å jobbe godt med hele byrådet og kulturbyråd Anita Leirvik North (H) spesielt.

Flere i denne kategorien