+47 405 20 344 [email protected]
English

Oslo byjubileum: Fullt i gang med forberedelser til folkefest i Spikersuppa

1. juni 2024

Lokale Nyheter

Oslo byjubileum: Fullt i gang med forberedelser til folkefest i Spikersuppa

STL Oslo og STL markerer Oslos byjubileer i 2024 med en storslått Mangfoldsfest i Spikersuppa 2024 søndag 8. september. Medlemssamfunnene gjør seg klare til å fylle Eidsvolls plass med fargene, lydene og smakene av Oslos religioner og livssyn.  Vi er svært glade for at Oslos ordfører Anne Lindboe, som har vist stor interesse for dialogen og samholdet mellom byens tros- og livssynssamfunn, kommer for å åpne festen.

Den 29. mai inviterte STL Oslo og STL til et frivilligtreff i forbindelse med Mangfoldsfest 2024. Mangfoldsfest har tidligere blitt holdt i Tønsberg i 2022 og 2023. Nå gjør vi oss klare for arrangementets debut i hovedstaden.

Frivilligtreffet ble arrangert fordi tros- og livssynsamfunnene har hatt et ønske om å være mer delaktige i planleggingsfasen av selve arrangementet. Det var derfor svært gledelig at 16 tros- og livssynsamfunn var til stede og deltok aktivt på det første treffet.

I løpet av kvelden fikk vi mulighet til å bli bedre kjent og dele våre tanker og ideer. I tillegg fikk vi høre om de ulike sceneinnslagene og aktivitetene på stands. Blant årets aktiviteter finner vi flere tegneverksted, buttonlaging, ansiktsmaling, kalligrafi, turbanknytting, informasjonsstand, bidrag til samtaletelt og matservering. Vi håper og tror at det var inspirerende å høre om de ulike aktivitetene.

Etter en felles idemyldring presenterte Vivian ved STL arrangementets lokasjon. I forbindelse med jubileumsmarkeringen i Oslo skal vi i år fylle Spikersuppa med mange av Oslos tro- og livssynsamfunn. Det var derfor gledelig å informere om at Mangfoldsfest 2024 åpnes av Ordfører Anne Lindboe.

Etter en spørsmålsrunde om telt og scene holdt Jakob ved STL Oslo workshopen «Drømmeteltet». Her ble man delt inn i grupper for å snakke om pynting og dekorering av telt. Formålet var at de ulike tro- og livssynsamfunnene kunne la seg inspirere av hverandre og dele erfaringer fra tidligere år.

Følg med på Mangfoldsfest 2024!
Arrangementet er støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen og Oslo kommune.
CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Flere i denne kategorien