+47 405 20 344 [email protected]
English

Oslo klarer seg ikke uten en livssynsstrategi

20. september 2023

Lokale Nyheter

Oslo klarer seg ikke uten en livssynsstrategi

Av Birgit van der Lans, daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo, publisert i Vårt Land 15. september 2023 

Har Oslo opplevd den siste valgkampen hvor det stilte partier uten programfestet tros- og livssynspolitikk? Det er grunn til å ha troa. Nylig ble den lovede strategien for hovedstadens tros-og livssynspolitikk sendt ut på høring.

Strategien «Tro hva du vil” er den etterlengtede oppfølgingen av tros- og livssynsutvalgets rapport “Tro det eller ei”, som leverte sine anbefalinger våren 2020. Det er lenge siden, men selv om den politiske oppfølgingen har latt vente på seg har ikke rapporten støvet ubrukt bort.

Rapporten pekte på flere utfordringer i hovedstaden som krever samarbeid og dialog på tvers av religioner og livssyn. STL Oslo ble etablert i 2021 for å bidra til å møte disse utfordringen og har alt tatt fatt utfordringer innenfor barnevern, eldreomsorg og møteplasser på tvers av religioner og livssyn.

Denne valgkampen har imidlertid demonstrert at religion og livssyn ennå er en blindsone for flere partier i lokalvalget, og at det derfor trengs en politisk bearbeiding av rapporten. Høyres Arve Juritzen ga i et innlegg i Vårt Land uttrykk for å ønske mer oppmerksomhet for feltet i eget partiprogram, og Partiet Sentrum kom med et opprop om å fylle visjonen om en livssynsåpen by med innhold. Under valgkampdebatten som STL Oslo arrangerte på Litteraturhuset kunne vi konstatere at det finnes bred politisk enighet om at dette bør det snakkes mer om – på tvers av partiene, og ikke minst også innad i partiene. Nå foreligger det en strategi som kan fungere som grunnlag for disse samtalene.

Hva STL Oslo mener om strategiens innhold, vil først bli klart når vi har drøftet den i fellesskap med våre 40 medlemssamfunn og avgitt vårt høringssvar. Men at strategien vil være av stor betydning for å forme Oslo som livssynsåpen by, er det ingen tvil om.

For det første er den historisk. Etter at Stålsett-utvalgets utredning fra 2013, Det livssynsåpne samfunn, omsider ble til ny lov om tros-og livssynssamfunn i 2021, oversettes den nå til kommunepolitikk. Gjennom seks prinsipper stadfestes kommunens ansvar for innbyggernes frihet til å tro og praktisere sin religion eller sitt livssyn, og hva dette krever av likebehandling, tilrettelegging, kompetanseheving og samarbeid med tros- og livssynssamfunn. Strategien har dermed potensiale til å rydde i den seige misoppfatningen om at kommunene og deres arenaer skal være «nøytrale» og ikke behøver å forholde seg til religion, fordi religion anses som privatsak.

Strategien vil også gi en retning for politiske vedtak og tjenesteutforming i tros- og livssynsrelaterte problemstillinger, som i dag oppleves som fragmentert og til tider vilkårlig. En helhetlig tilnærming vil bidra til mer kunnskapsbaserte og mindre polariserte offentlige samtaler om saker som – for å nevne noen ferske eksempler – håndhilsning og kommunens ansvar for å trygge minoriteter som utsettes for koranbrennende hatgrupper. Det er et viktig steg mot konkretiseringen av hva det bety å være en livssynsåpen by som likebehandler ulike religioner og livssyn, noe som er særlig viktig i hovedstaden med alt dens mangfold.

I ukene som kommer vil valgvinnerne, ledet av Oslo Høyre, skrive en ny byrådsplattform. Den nye plattformen bør inneholde en tydelig formulert og helhetlig tros- og livssynspolitikk for hovedstaden. Strategien “Tro hva du vil” gir partiene et godt utgangspunkt til å gjøre nettopp det. Steile fronter har vi sett nok av i det siste. Oslo er tjent med et bredt forlik og tverrpolitisk enighet om fremtidens tros- og livssynspolitikk.

 

Flere i denne kategorien