+47 405 20 344 [email protected]
English

Oslos nye kulturbyråd til STL Oslo “Jobben dere gjør er kjempeviktig”, tros- og livssynsstrategi trekkes

7. november 2023

Lokale Nyheter

Oslos nye kulturbyråd til STL Oslo “Jobben dere gjør er kjempeviktig”, tros- og livssynsstrategi trekkes

Oslos ferske byråd for kultur og næring Anita Leirvik North gjestet STL Oslos rådsmøte og tros- og livssynspolitisk seminar den 2. november. Med krisen i Midtøsten som bakteppe prioriterte byråden å hilse på representantene fra STL Oslos medlemssamfunn som sitt første offisielle oppdrag utenfor Rådhuset:

­–Om det ikke har vært tydelig før, så er det det nå: betydningen av dialogarbeid. At dere i roligere tider har bygget relasjoner, blitt kjent, og nå jobber sammen for å finne løsninger og samarbeid. Jobben dere gjør er kjempeviktig.

Hovedtema for kvelden var arbeidet med å lage en tros- og livssynspolitikk for Oslo. I åpningshilsen bekreftet byråden at «Tro hva du vil»-strategien som det forrige byrådet la frem er en av sakene som nå trekkes tilbake av Oslos nye blågrønne byråd. I samarbeidsavtalen med Krf og Frp kommer frem at byrådet i 2024 planlegger å legge frem en egen sak som oppfølging av tros- og livssynsutvalgets rapport «Tro det eller ei».

­–Vi har ikke tenkt oss ferdige på hvordan en ny sak vil se ut. Men etter hvert vil jeg gjerne høre fra dere hva dere trenger og hva dere synes den bør inneholde, sier byråd Anita Leirvik North.

Les mer om STL Oslos respons til de øvrige tros- og livssynsrelaterte punktene i byrådsplattformen og samarbeidsavtalen.

Med denne invitasjonen som bakgrunn fasiliterte organisasjonsrådgiver Tamina Sheriffdeen Rauf en workshop om politisk påvirkning og hvordan STL Oslos medlemmer kan bruke politiske prosesser til å fremme sine hjertesaker.

Forebygging og håndtering av hatefulle ytringer og hatkriminalitet var kveldens andre hovedtema. Hanne Nilsson fra Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet innledet om kompetansemiljøets oppgaver og om funnene fra den siste hatkrimrapporten. Martin Brostigen fra Salto-sekretariatet i Velferdsetaten presenterte kommunens arbeid rundt forebygging av hatprat, ytringskultur på nett og oppfølgingen av handlingsplanen mot hatefulle ytringer. Særlig relevant for tros- og livssynssamfunn er utviklingen av et moderatorprogram for sosiale medier med mål om å ruste ut frivillige organisasjoner til å modere sine sider, forebygge hatprat og bidra til trygge digitale nærmiljøer.

Begge innlederne berørte også den siste økningen i anmeldelser av hatefulle ytringer og opplevelser av trusler, hærverk og netthets som konsekvens av  krisen i Israel/Palestina. Dette er noe som også  STL Oslos medlemmer har meldt fra om og som bekymrer mange.

Blant STL Oslos medlemssamfunn er det også mennesker som har fått familie og venner brutalt revet bort eller sittende fast, og som kjenner på en dyp medfølelse for trosfeller i Midtøsten. Ifølge daglig leder Birgit van der Lans kjentes det som ekstra viktig å samles nå, når så mange kjenner på sorg, sinne og fortvilelse over den omfattende menneskelige lidelsen i Gaza, i Israel og på Vestbredden:

-Tros- og livssynssamfunnene har en viktig oppgave i å ta vare på sine medlemmer i denne tøffe tiden. I en tid der dialogen er vanskelig, er det viktig å likevel fortsette å samles og samarbeide om sakene vi er opptatt av. Oppgaven til STL Oslo er å ha fokus på byen vår, på ungdommene våre, og å ta vare på dette fellesskapet av ulike tros- og livssynssamfunn.

CAPTION

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North

CAPTION

Felles middag

CAPTION

Byråd Anita Leirvik North, daglig leder Birgit van der Lans og styreleder Tor Øystein Vaaland

CAPTION

Omtrent 50 representanter fra STL Oslos 40 medlemssamfunn deltok på møtet.

CAPTION

Organisasjonsrådgiver Tamina Sheriffdeen Rauf ledet workshop

CAPTION

Gruppearbeid

CAPTION

Martin Brostigen, Salto-sekretariatet

CAPTION

Hanne Nilsson, Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, Oslo politidistrikt

CAPTION

Post-it workshop med Call to action mot hatprat

CAPTION

Polarisering, netthets og desinformasjon

Flere i denne kategorien