+47 405 20 344 [email protected]
English

Rådsmøte: Vold i nære relasjoner og beredskap

7. mai 2024

Lokale Nyheter

Rådsmøte: Vold i nære relasjoner og beredskap

Vold i nære relasjoner og æresrelatert vold var hovedtema for årets andre rådsmøte i STL Oslo, som ble avholdt den 26. april. Rådet fikk besøk av Astri Johanne Holm og Jasmina Holten fra Enhet for etterforskning av vold i nære relasjoner i Oslo politidistrikt, Enhet øst, som informerte om deres arbeid. Rådsmedlemmene tok opp sentrale problemstillinger knyttet til avverging, tillitsbygging og stigmatisering. Det var satt av tid til dialog om tros- og livssynssamfunnenes rolle i forebygging og avdekking, samt dilemmaer knyttet til avvergingsplikt og taushetsplikt.

Silje Klommestein Kristiansen fra Psykososial akuttjeneste, som sorterer under Helseetaten, presenterte om krisetjenestens oppgaver og funksjoner i beredskapsarbeidet. Tros- og livssynssamfunn er en viktig ressurs for informasjonsspredning og psykososial støtte i forbindelse med uønskede hendelser og samfunnskriser. Lokale, nasjonale og internasjonale kriser kan ramme Oslos mangfoldige befolkning på forskjellige måter. Derfor er det viktig å bedre inkludere mangfoldsperpektivet i beredskapsarbeidet og lage systemer for samhandling, noe STL Oslo jobber med i 2024.

Møtet ble avholdt i lokalene til Human-Etisk Forbund – tusen takk for vertskapet!

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Flere i denne kategorien