+47 405 20 344 [email protected]
English

Sommerlig rådsmøte på hindutempel

Sommerlig rådsmøte på hindutempel

Den 12. juni hadde Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sitt andre rådsmøte i 2023. Denne gangen var vertskapet Sanatan Mandir Sabha. Møtet ble holdt i deres hindutempel på Slemmestad.

Blant sakene som ble tatt opp var dobbeltmedlemsskap, altså at en person er medlem i to eller flere tros- eller livssynssamfunn. Både erfaringer, utbredelse av dobbeltmedlemsskap og løsninger på hvordan å håndtere dette ble diskutert.

Sammen med Arkivverket retter STL fokus på viktigheten av at tros- og livssynssamfunn tar vare på sine arkiv. Arkivverket vil delta på rådsmøtet i høst. Spørsmål om, og eventuelt hvordan STLs medlemmer arkiverer sitt materiale ble tatt på møtet i går.

Etter rådsmøtet i april ble det besluttet å opprette en faggruppe som skal se nærmere på hvordan religion og livssyn formidles i skolen. Gruppen ble presentert for rådet under møtet.

 

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Flere i denne kategorien