+47 405 20 344 [email protected]
English

2023 – et år i dialogens tegn

11. januar 2024

Nyheter

2023 – et år i dialogens tegn

Året 2023 har nå gått inn i historien, og for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er det på tide å reflektere over året som har vært. I et år som for STL var preget av nye utfordringer og viktige milepæler, har STL fortsatt og økt sitt engasjement og ambisjoner for dialog, mangfold og samarbeid mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

Religiøse ledere og skeive i dialog

Et av de viktigste prosjektene for STL i 2023, har vært som arrangør og fasilitator for dialog mellom religiøse ledere, representanter for skeive organisasjoner, og skeive religiøse. Dette har vært et skritt mot å bygge broer og skape forståelse på tvers av ulike livssyn.

Dialogen gikk over flere heldagssamlinger, og det ble i etterkant arrangert et frokostseminar der deltakerne fortalte om sine erfaringer fra dialogen. På tampen av året ble det også arrangert en dialogmiddag, som kulturminister Lubna Jaffery åpnet, for å feire alt man hadde oppnådd sammen, så vel som å se fremover mot samarbeidet i fremtiden. Dialogen vil nemlig fortsette i 2024.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Mangfoldsfest 2023 – suksessen fra 2022 fortsetter, også i 2024!

I 2022 fikk STL for første gang mulighet til å arrangere en skikkelig folkefest – Mangfoldsfesten. I 2023 var det nok engang duket for Mangfoldsfest i Tønsberg. I motsetning til 2022 spilte ikke været helt på lag, morgenen var regnfull og værvarselet lovet ikke godt. De frivillige fra tros- og livssynssamfunnene i STL lot seg imidlertid ikke skremme til å avlyse.

Tros- og livssynssamfunnene tilbød deilig mat, dans, musikk, og aktiviteter for alle aldre. Til tross for en noe fuktig start ble dagen en suksess med korsang, danseinnslag, og et variert sceneprogram ledet av konferansier, Heidi Marie Vestrheim. Festen ble offisielt åpnet av Tønsbergs ordfører, Anne Rygh Pedersen, som uttrykte stolthet over å være vertskap.

En godnyhet fra 2023 er i tillegg at Sparebankstiftelsen DNB har gitt midler til STL for å arrangere Mangfoldsfest i Oslo i 2024, men ikke bare det: Tildelingen inkluderer også flere mangfoldsfester på Østlandet, i 2025 og 2026!

CAPTION

Mangfoldsfest 2023

CAPTION

Mangfoldsfest 2023

CAPTION

Mangfoldsfest 2023

CAPTION

Mangfoldsfest 2023

CAPTION

Mangfoldsfest 2023

CAPTION

Mangfoldsfest 2023

Fellesuttalelser fra Lederforum 

I 2023 kom det tre fellesuttalelser fra Religions- og livssynlederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Aldri før har lederforumet kommet med så mange uttalelser. Foranledningene var dessverre dystre.

I mars ble det første møte i lederforumet avholdt. Blant sakene var vold i familien og i nære relasjoner. Utgangspunktet for diskusjonen var en fellesuttalelse fra 2009, hvor Islamsk råd Norge og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke gikk sammen om å fordømme vold i nære relasjoner. Hvordan har utviklingen vært de siste 14 årene? Den har ikke vært på langt nær så god som man skulle ønsket.

Det ble besluttet å samle bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge bak en ny uttalelse om dette samfunnsproblemet. Hele uttalelsen fra Religions- og livssynslederforumet i STL kan leses på STL.no

I oktober var det årets andre og siste møte i Lederforumet, da kom det to uttalelser på kort tid. Naturlig nok var konflikten i Midtøsten på agenda. Den første uttalelsen kom den 9. oktober. Det var en felles fordømmelse av Hamas’ terrorangrep mot sivile. 27. oktober kom lederforumet med nok en uttalelse, etter at krigen i Israel og Palestina hadde eskalert ytterligere.

Alle uttalelsene kan leses på STL.no.

Årskonferansen 2023, Nasjonaljubileet og årskonferansen 2024

STLs årskonferanse 2023 handlet om det som må kunne omtales som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns kjernevirksomhet: dialog. De to siste årene har STLs årskonferanser sett på religioner og livssyns ulike måter å forholde seg til henholdsvis den autoritære vendingen verden gjennomgår (2021) og krig (2022).

I år så vi nærmere på hva religions- og livssynsdialog kan bidra med for å gjøre verden bedre og fremme fred, demokrati og menneskerettigheter. Hva kan man realistisk sett forvente å oppnå med denne typen dialogarbeid? Les mer om årskonferansen på STL.no.

I 2023 ble medlemmene for Nasjonaljubileetkomiteen annonsert. Nasjonaljubileet er en stor feiring av nasjonen og kristningen av Norge, som kulminerer i den store feiringen i 2030. Frem mot 2030 vil det bli flere markeringer og feiringer. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys er sitter i komiteen.

I 2024 vil STL holde to arrangementer i forbindelse med Nasjonaljubileet, det ene på Litteraturhuset i Oslo, som vil ta for seg både moderne kirkeasyl og middelalderens kirkefred, med innføringen av kristenretten i Moster 1004. Det andre blir avholdt på høsten,  i nærheten av Moster, i Samarbeid med STL Haugalandet.

Les mer om nasjonaljubileet og komiteen på Regjeringa.no.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Foto av arrangør BYU Law School.

STLs generalsekretær besøker verdenskonferansen til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys besøkte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges (LDS) Verdenskonferanse i oktober 2023. Verdenskonferansen til LDS holdes to ganger årlig og er en svært viktig begivenheter for kirken. Verdenskonferansen samler mange tusen mennesker årlig, og strømmes over hele verden. I forbindelse med konferansen avholdes også The international Law and Religions Symposium i Salt Lake City, i USA. I 2023 markerte symposiet 30 års-jubileum. Tema for i år var “Protecting the Right to Freedom of Thought, Conscience, and Religion: 75 Years of the Universal Declaration of Human Rights”.

Generalsekretær Joys var invitert til å holde innlegg under symposiet det kan du lese på STL.no.

Høytids-«takeover»

I 2022 startet STL med såkalte «takeover» på Instagram i forbindelse med høytider og merkedager hos tros- og livssynssamfunnene som er medlem i STL. En Instagram-takeover er at man låner Instagram-kontoen sin til en gjesteredaktør som tar over ansvaret for Instagram postene i et begrenset tidsrom.

I år har disse hatt takeover på  STLs Instagram.

  1. Rumit Kaur fra Unge Sikher hadde takeover på Turbandagen.
  2. I april var det id al fitr, da fikk vi innblikk i id-feiringen i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina av Sara Mezit.
  3.  I sommer åpnet Norge Hindu Kultursenter sitt nye tempel, da var det Yuhashinee Shankar og Tharaniya Ajanthy Krishnananthan fra Arena for unge hinduer som styrte showet på Instagram.
  4. Kaja Pedersen fra Humanistisk Ungdom viste oss humanistisk sommerleir.
  5. Nathanya Maria Bjerke fra Norges unge katolikker hadde takeover under Verdensungdomsdagene som arrangeres hvert tredje til fjerde år av Den katolske kirke, i 2023 i Lisboa, Portugal.
  6. Sara Faugstadmo Berg fra Norges Kristne Råd og Mustafa Suudi fra Norges unge muslimer hadde takeover fra årets Mangfoldsfest
  7. Helene Sofie Smit viste oss Adventsspiral i Mikaelkirken, kirken til Kristensamfunnet i Oslo.
  8. På tampen av året viste Simon Golombek fra Det Mosaiske Trossamfund oss hvordan han og hans familie feirer hanukka.
  9. I tillegg har det være takeover fra FTL og STL Oslo i forbindelse med STLs Desemberaksjon.

STL fortsetter med høytidstakeover i 2024, følg med på STLs Instagram og Facebook fortløpende for mer informasjon. Gikk du glipp av takeoverene fra 2023, kan du se disse på «høydepunkter» på STLs Instagram.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys slutter i STL

En epoke i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) historie er over. Ingrid Rosendorf Joys slutter som generalsekretær i STL og går inn i stillingen som generalsekretær i Caritas Norge.

Joys er inne i sitt andre åremål som generalsekretær og har vært i stillingen i åtte år. Dette har vært en periode med stor framgang i STL. Staben og budsjettet har mangedoblet seg, i tråd med at oppgavene er blitt flere og ansvaret større.

– Jeg har hatt åtte spennende, utfordrende og svært gode år som generalsekretær i STL. Norge trenger STL i årene som kommer fremover, og jeg ser frem til å følge den videre utviklingen av organisasjonen under ny generalsekretær, sier Joys.

Les mer på STL.no.

Arendalsuka 2023

Under Arendalsuka 2023 arrangerte STL fem arrangementer og deltok i to arrangementer arrangert av andre. Håpets katedral var rammen for fire av arrangementene.

Arrangementsrekken startet med at nåværende miljøminister, Espen Barth Eide, og syv tidligere miljøministere, ble samlet av STL i Håpets katedral for å snakke om håp, i form av tro på en løsning på klimakrisen.

Miljøministermøtet, og de andre arrangementene, kan du lese mer om ved å følge lenkene nedenfor:

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Foto: Kai Westergaard/STL

CAPTION

Desemberaksjonen 2023 – Varmere sammen

BRO: Barnevern, religion og oppdragelse

I tre år har STL jobbet med prosjektet BRO, finansiert av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Både lokalt barnevern og lokale dialoggrupper har vært involvert flere steder i landet, og tilbakemeldingene vitner om at prosjektet svarer på et behov som finnes der ute.

Målgruppen har vært barnevernsansatte, religiøse ledere og nøkkelpersoner i trossamfunn, foreldre i religiøse miljøer og fosterhjem/potensielle fosterhjem i religiøse miljøer. Det har blitt arrangert flere workshopper som har gitt en arena for felles refleksjon og undring – og noen svar på konkrete spørsmål. Målet har ikke vært å gi barnevernet detaljkunnskap om alle religioner og tradisjoner, men trygghet i å spørre og snakke om religion der det er relevant. På den annen side har workshop med barnevernet og religiøse miljøer gitt god innsikt i barnevernets historie, mandat og metoder. Å møtes ansikt til ansikt gjør det lettere å knytte kontakt og samarbeide i fremtiden. BRO 1.0, altså den første treårsperioden i prosjektet, er avsluttet i 2023 og straks foreligger en veileder basert på erfaringene fra prosjektet som skal kunne brukes av alle i målgruppen.

BRO har også fått midler til å drive prosjektet i tre nye år og er i gang med det. I områder som Haugesund, Kristiansand, Østfold, Oslo og også helt nord i landet, vil vi tilby BRO gjennom 2024 og 2025, også inn på høgskoler og universiteter for å bidra i grunnutdanningen for barnevernet.

Dialogmøter om krigen i midøsten og hvordan det påvirker dialogen i Norge

Den 1. november var representanter fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn invitert til dialogmøte på invitasjon fra statsminister Jonas Gahr Støre og tros- og livssynsminister Kjersti Toppe. Temaet for møtet var situasjonen i Gaza, i Israel og på Vestbredden og hvordan vi er påvirket av situasjonen her i Norge, samt viktigheten av å bevare det unike fellesskapet av tros- og livssynssamfunn som vi har bygget gjennom 27 år med dialogarbeid i Norge.
Jødiske, kristne og muslimske ledere, inkludert unge voksne, i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har også hatt egne dialoger på tampen av året, for å snakke om hvordan krigen i Israel og Palestina påvirker oss her i Norge. Dette arbeidet vil fortsette i 2024.

Flere i denne kategorien