+47 405 20 344 [email protected]
English

Møte om felles tros- og livssynsbygg i Hovinbyen

24. mars 2022

Nyheter

Møte om felles tros- og livssynsbygg i Hovinbyen

Den 23. mars inviterte organisasjonen Pådriv til møte om et felles tros- og livssynsbygg i Hovinbyen.

Hovinbyen er stedet hvor mye av Oslos boligutfordringer er ment å løses. Det er planlagt å bygge mellom 30 000 og 40 000 nye boliger her, noe som gjør det til landets største boligutviklingsprosjekt.

Titusenvis av mennesker vil altså finne sitt hjem i Hovinbyen. De har også åndelige behov og folk vil trenge et sted å gjennomføre overgangsritualer for de ulike livsfasene de skal igjennom. Det synes å ha blitt glemt.

Det ønsker Pådriv å endre på med sitt initiativ til et fellesbygg flere tros- og livssynssamfunn i Hovinbyen.

Arkitektoniske løsninger

Femten masterstudenter fra Arkitekthøgskolen i Oslo har hatt et felles seremonibygg som sitt prosjekt under arbeidstittelen «Building for the Divine in Hovinbyen».

De viste frem sine forslag for fremmøtte representanter fra tros- og livssyns-Norge. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) var til stede. Naturlig nok var også nyopprettede STL Oslo tungt representert med både ny daglig leder, Birgit van der Lans styreleder, Tor Øystein Vaaland,  og styrets nestleder, Anette Honnstad.

Kan bli et pionerprosjekt  

Arshad Jamil, fra STL Oslo og Muslimsk dialognettverk, mener et slikt fellesbygg kan bli en stor ressurs for den nye bydelen.

– Mange tror vi har blitt et sekulært samfunn der de troende skal gjemmes bort. Men framover blir trossamfunn en enda mer aktiv del av det frivillige Norge – ikke bare en liten gjeng som pusler med teologi, forteller han til Vårt Land.

Det er mye arbeid som gjenstår før man finner en løsning som alle kan enes om, men en del ting er alt på plass. Man har funnet en ønsket tomt og arkitekttegningene gir noen konstruktive utgangspunkt å jobbe videre ut ifra.

Dette må vi få til, sier Den norske kirkes biskop i Oslo, Kari Veiteberg, til NRK.

Arshad Jamil er entusiastisk:

– Tenk på signalet et slikt hus sender – det gir en inkluderingsfølelse for minoriteter, og vi viser at vi er en foregangsnasjon. Vi har blitt et pilotområde for elbiler, hvorfor ikke bli det samme for interreligiøst dialogarbeid, sier Jamil til Vårt Land.

Flere i denne kategorien