+47 405 20 344 [email protected]
English

Bærum tros- og livssynsforum søker koordinator i 30% stilling

3. juni 2022

Nyheter

Bærum tros- og livssynsforum søker koordinator i 30% stilling

BTL er en sammenslutning av tros- og livssynssamfunn i Bærum, og arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemskap er åpent for alle tros- og livssynssamfunn i Bærum som er berettiget for statstilskudd. Vi er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Vi søker en koordinator i 30% stilling i ett års prosjektstilling med mulighet for forlengelse og utvidelse.

 

Kvalifikasjoner:

 

Arbeidsoppgaver:

 

Vi kan tilby:

 

Kontorplass stilles til rådighet på Bryn menighetshus på Rykkinn.

Søknad med CV sendes på e-post til styreleder Stein Bjarne Westnes på [email protected] innen 24. juni. Spørsmål kan rettes til ham på telefon 41 35 36 35. Stilling tiltres etter avtale.

Flere i denne kategorien