+47 405 20 344 [email protected]
English

Beredskap i tros- og livssynssamfunn: Det handler om å skape trygghet og minimere skade

Beredskap i tros- og livssynssamfunn: Det handler om å skape trygghet og minimere skade

2019 har vært preget av hendelser som er egnet til å spre utrygghet blant norske tros- og livssynssamfunn. Det har vært rettet terrorangrep mot mennesker samlet i bønn i muslimske, kristne og jødiske gudshus. Brannen i Notre-Dame i Paris var dessuten en uhyggelig påminnelse om hvor raskt en ødeleggende katastrofe av denne typen kan utvikle seg.

Torsdag 2. mai inviterte derfor politiet til et  til et informasjonsmøte på politihuset i Oslo om sikkerhet for tros- og livssynssamfunn. Der ble de fremmøtte representantene tros- og livssynssamfunnene informert om dagens trusselbilde og fikk informasjon om brannsikkerhet, terrorsikring og ambulanseprosedyrer med mer.

Spesialrådgiver i STL, Anne Sender, var tilstede på møtet og var imponert over arrangementet:

–  110 tros- og livssynsledere møtte opp og fikk blant annet forsikringer om tett tilstedeværelse rundt moskeene av politiet i ramadantiden som starter denne uken. Politiet på sin side var klare på at de forventet at lederne nå startet med beredskapsplaner og treninger som politiet ville både bistå med, men også følge opp i løpet av høsten, forteller Sender.

CAPTION

CAPTION

Økt sikkerhetsbevissthet skaper trygghet

Roy Cato Einarsen forteller at politiet alt hadde begynt å tenke tiltak for å styrke beredskapen i tros- og livssynssamfunn etter terrorangrepene på New Zealand. I lys av senere hendelser ble dette utvidet fra terrorberedskap til å gjelde alt fra en brann, til å eksempelvis håndtere en situasjon hvor et medlem av menigheten får et illebefinnende og trenger medisinsk hjelp.

– Det handler om å være i forkant og forebygge, sier Einarsen. – Målet er dels å øke trygghetsfølelsen, og dels å minimere skaden ved eventuelle hendelser, fastslår han.

Einarsen forteller at de gjennom dette initiativet bygger på erfaringene fra blant annet 22. juli-angrepene og forskningen som er gjort i senere år. Noe opplysningsmateriale foreligger allerede, men dette skal samles og struktureres til nytte for alle norske tros- og livssynssamfunn.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er takknemlig for politiets initiativ.

– Det er veldig positivt at politiet tar på alvor den utryggheten som kan bre seg i kjølvannet av slike tragiske hendelser som vi har vært vitne til de siste månedene. Det er dessuten prisverdig at politiet er i forkant av begivenhetene og kommer med dette initiativet før en eventuell hendelse inntreffer.

Foto av Notre-Dame: Levrier Guillaume. Foto fra møtet om sikkerhet: Anne Sender og Stovner politikontor.

Les politiets sikkerhetstips her: Samling hos politiet 2019 pdf

Flere i denne kategorien