+47 405 20 344 [email protected]
English

Bør Caritas diskvalifiseres?

Bør Caritas diskvalifiseres?

Av Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, publisert i Klassekampen 22. juni 2023.

Caritas har vunnet et anbud om å drifte veiledningstjeneste for nyankomne asylsøkere på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. UDI er meget godt fornøyd og skryter av organisasjonens kompetanse og rolleforståelse. Fullt så fornøyde bør de ikke være, ifølge Gyrid Gunnes og Hasti Hamidi, fra VID vitenskapelig høyskole. Caritas er nemlig en katolsk organisasjon. Og Den katolske kirke har ikke riktig syn på skeiv kjærlighet. Ifølge Gunnes og Hamidi kan dette være vondt for skeive asylsøkere. Heller ikke muslimer vil sette pris på å få hjelp av en katolsk organisasjon, mener de.

Dette er et skoleeksempel på liberalitet som bikker over i det illiberale. Caritas har fått i oppdrag å utføre en oppgave. De skal utføre denne oppgaven for alle brukerne, uavhengig av kjønn, tro eller legning. Det er måten de skjøtter sin oppgave de bør dømmes ut ifra, ikke hvilken lære kirken de er tilknyttet har.

Skal man diskvalifisere Caritas fra å utføre en slik oppgave basert på hvem som kan la seg støte av katolisismen, er det ingen grunn til å la listen forbli så kort. Man kan legge til ateister, hvorav flere flykter fra forfølgelse fra «konservativ religion», protestanter, som definerer seg i kontrast til katolisismen, eller avholdsfolk, som mener katolikker har et for liberalt forhold til alkohol.

Nå er det slik at ideelle organisasjoner gjerne har et verdigrunnlag som ligger til grunn for engasjementet deres. Bytter du ut Caritas med en annen ideell virksomhet, vil du derfor få det samme problemet, nemlig at ikke alle er enige i disse verdiene.

Heldigvis trenger vi ikke være enig med andre mennesker, eller virksomheter, om ett og alt for å kunne samarbeide godt med dem. I så fall måtte man ha lagt ned en organisasjon som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn for lenge siden. I et mangfoldig og livssynsåpent samfunn må man la de tusen blomster blomstre, og utnytte hverandres styrker og ressurser.

Gunnes og Hamidi underbygger ikke sine påstander med forskning eller statistikk som tilsier at skeive asylsøkere opplever det som særlig traumatisk å motta hjelp av en katolsk organisasjon. Ei heller at muslimer opplever det som verre å bli veiledet av katolikker enn av andre. Det fremstår derfor som om Gunnes og Hamidi projiserer sine egne holdninger på et par utvalgte grupper asylsøkere. Caritas, og andre verdibaserte organisasjoner, bør dømmes ut ifra jobben de gjør, ikke forhåndsdømmes på grunnlag av spekulasjoner og fordommer.

Forsidebilde av Hanne Marie Solbø

Flere i denne kategorien