+47 405 20 344 [email protected]
English

Bufdir og STL – sammen for barnas beste

8. februar 2021

Nyheter

Bufdir og STL – sammen for barnas beste

I oktober var representanter for alle medlemssamfunn i STL samlet da Barne- og familiedepartementet sammen med Bufdir, lanserte sin ambassadørkampanje for fosterhjemsrekruttering. Siden da har fire medlemssamfunn signert ambassadøravtale og i den 27. januar holdt vi digitalt møte med Bufdir.

Direktør Mari Trommald presenterte Bufdir og barne- og familievern og forklarte både mandat, metoder og struktur tydelig. Det var også god anledning til spørsmål og kommentarer og det er tydelig at temaet engasjerer. Særlig ble det lagt vekt på betydningen av å bygge tillit mellom representanter for tros- og livssynssamfunnene og barnevernet. Det er også sentralt i STLs prosjekt BRO; barnevern-religion-oppdragelse, som vi presenterte i møtet.

Møtet tydeliggjorde at vi, tros- og livssynssamfunn i Norge, og Bufdir er ute i samme ærend og har god nytte av å samarbeide fremover. Det viser seg også i at Bufdir har innvilget økonomisk støtte til STLs prosjekt som skal gå over tre år. Vi gleder oss over muligheten til å engasjere oss enda mer på feltet, og over at barneverns- og fosterhjemstjenesten ønsker vårt perspektiv velkommen.

– Åpenhet bidrar til å nyansere bildet og god informasjon styrker tilliten i befolkningen, sier direktør i Bufdir Mari Trommald. Samarbeid og samlinger muliggjør dette.

Takk til Bufdir for tid og engasjement, for god orientering og for oppmerksomhet på vårt felt. Og takk til representanter for så godt som alle våre medlemssamfunn for engasjement og vilje til å ta dette videre i sine organisasjoner.

Vi gleder oss til det videre samarbeidet!

Flere i denne kategorien