+47 405 20 344 [email protected]
English

Det livssynsåpne samfunn skal ikke stanse ved fengselsportene

Det livssynsåpne samfunn skal ikke stanse ved fengselsportene

Saken om to jødiske fanger, utlevert fra Israel i 2021, som ikke får tilgang til kosher-mat i norske fengsler, har fått bred omtale i norske medier den siste tiden.

STL ble i mars kontaktet av Det Mosaiske Trossamfund for å få hjelp med saken. For STL er dette i hovedsak en prinsipiell sak, hvor de jødiske fangene er et eksempel på en manglende evne til å ivareta livssynsbetjening for minoritetsinnsatte i norske fengsler.

Dette er et viktig spørsmål, med både diskrimineringsrettslige og menneskerettslige aspekter, men ikke minst handler det om realiseringen av det livssynsåpne samfunn i norske institusjoner. I arbeidet med saken har STL sett at praksisen med å tilrettelegge for andre religioner og livssyn i fengslet når det gjelder mat- og diettregler enten er svært begrenset eller ikke-eksisterende, og at dette gjelder flere enn jøder.

Tidslinje over saken til de jødiske innsatte:

Ropstads spørsmål

«Vil regjeringen sørge for at Kriminalomsorgen ivaretar innsattes rett til å praktisere sin religion også i det daglige fengselslivet?»

Slik lød spørsmålet til stortingsrepresentant, Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Stortingets spørretime den 11. mai. Utgangspunktet for spørsmålet er situasjonen til to jødiske innsatte som har blitt frarøvet muligheten til å spise koshermat helt siden de ble utlevert fra Israel i 2021. STL er takknemlige for at Ropstad løfter opp dette spørsmålet i Stortinget.

Den 22. mai avviste justisminister Mehl de kritiske spørsmålene og skriver at «Et slikt tilbud måtte i så tilfelle omfatte alle som ønsker et religiøst tilrettelagt kosthold». Nettopp dette har også vært STLs anliggende at alle som omfattes av det bør kunne få et tilrettelagt kosthold på religiøst grunnlag så langt det lar seg gjøre.

– Visjonen om det livssynsåpne samfunn omfatter også fangers rett til å leve ut sin religion, eller sitt livssyn. Når kriminalomsorgen, og justisministeren, så kontant avviser innsattes rett til å følge religiøst betingede dietter, vitner dette om en manglende erkjennelse av at det livssynsåpne samfunn nå er vedtatt som norsk lov, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Likestillingsombundet og veien videre. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har valgt å se nærmere saken og har bekreftet at det er en sak som reiser spørsmål om menneskerettigheter og mulig diskriminering. LDO vil etter granskning av saken vurdere klage til Diskrimineringsnemda.

For de to jødiske innsatte har det kommet en mulig løsning på problemet, tilsynelatende uten at Kriminalomsorgens har bidratt, ved at Joker-kjøpmannen på Bastøy kan tilby kosher-produkter til de innsatte.  STL jobber videre med saken på prinsipielt plan og vil oppdatere hendelser i saken fortløpende.

Medieomtale:

Meningsinnlegg:

Foto: Bernt Sønvisen, via Arbeiderpartiets Flickr. CC-BY-ND-2.0

Flere i denne kategorien