+47 405 20 344 [email protected]
English

Ekskursjon til livssynsåpne seremonirom

Ekskursjon til livssynsåpne seremonirom

Seremonirom som hverken er kirke, moské eller tempel, hvordan løser man det?

I Norge har vi et voksende mangfold av tros- og livssynssamfunn. Flere av disse har behov for lokaler hvor de kan arrangere fødselsriter, bryllup og kanskje særlig begravelse, samt feire sentrale høytidsdager med høy deltagelse. I tillegg er nå den største gruppen utenom medlemmer i Den norske kirke såkalte «nones» – altså de som ikke er tilknyttet et tros- eller livssynssamfunn. Ikke-tilhørige trenger også å begraves på en verdig måte, hvordan løser man det?

Flere steder i landet dukker det opp det man kan kalle livssynsåpne seremonirom. Disse skal kunne brukes av både kristne, muslimer, bahaier, livssynshumanister og ikke-tilhørige.

Representanter fra STL, lokale dialoggrupper og flere tros- og livssynssamfunn, var den 27. mars på rundtur for å besøke flere av disse seremonirommene. For flere av livssynssamfunnene og dialoggruppene er det svært lærerikt å se på ulike løsninger for livssynsåpne seremonirom, både for å se hva som gjør et rom livssynsåpent, og for å hente inspirasjon til eventuelle tilsvarende løsninger i egen kommune.

Deltagerne var fra STL, Bærum tros- og livssynssforum, STL Oslo, Asker tros- og livssynsforum, STL Grenland,  Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Den norske kirke.

Mange bykommuner, og en del bygdekommuner, har i dag slike seremonirom. Men mange steder i landet finnes det ingen verdige og egnede livssynåpne seremonirom.

Teglen – Spikkestad kirke og kultursenter

Turens første stopp var Teglen – Spikkestad kirke og kultursenter. Bygget er delt kirke- og kultursenter med egen kultursal for livssynsåpne seremonier. Bygget har en løsning hvor de to

salene enten kan adskilles eller slås sammen for større rom. Kultursalen for livssynsåpne seremonier har plass til ca. 150, men kan slås sammen med rommene du ser på bilde med total kapasitet på 450.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

 

Vestfold krematorium 

Vestfold har et interkommunalt krematorium, som også har to rom for seremonier. Kapasiteten er 35 i det største rommet, og noe mindre i det siste. Vestfold krematorium gjennomførte 1462 kremasjoner i 2022, men har kapasitet til å øke driften betraktelig. Krematoriet er også første i Norge som går over til elektrisk fyring. Dette vil også øke kapasiteten.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

  Orelund kapell og gravlund

I Sandefjord finner man Orelund kapell og gravlund. Kapellet har plass til over 200 mennesker. Kapellet har avtagbart kors og mulighet for raskt henge opp andre ønskede symboler. De har også eget synings- og kjølerom for oppbevaring av kister.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Porsgrunn Seremonirom

Reisens siste stopp var Eidanger, til Porsgrunn seremonirom. Rommet ferdigstilles i 2023 og vil ha plass til ca. 300 mennesker. Koordinator i STL Grenland Main Stensholt Holte har vært involvert i arbeidet med bygget. Bygget har også eget synings- og kjølerom.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

De fleste av byggene som i dag bygges kommunalt bygges særlig med begravelse for øyet. Noen av byggene brukes likevel til andre seremonier, selv om det er noe variasjon her.

 

 

Flere i denne kategorien