+47 405 20 344 [email protected]
English

Finansiering av tros- og livssynssamfunn

26. august 2017

Nyheter

Finansiering av tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ønsker en aktivt understøttende tros- og livssynspolitikk basert på likebehandling. Dette inkluderer også finansiering av tros- og livssynssamfunn. STL stiller seg skeptisk til Fremskrittspartiet (FrP) sitt forslag om å kutte støtten til tros- og livssynssamfunn.

 

«Jeg mener at FrPs forslag er i strid med grunnloven, som knesetter både prinsippet om likebehandling og om finansiering av tros- og livssynssamfunn» sier STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

 

FrPs forslag innebærer å fortsatt støtte kirkebygg, men det er uklart om dette gjelder alle kirkebygg eller bare de særlig verneverdige.

«Å velge å finansiere bare kirkebyggene vil være et grovt eksempel på diskriminering av de andre tros- og livssynssamfunnene» sier Joys.

 

Hør debatten om tilskuddsordninger til trossamfunn mellom STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og FrPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi på Arendalsuka, på NRK radio Her og nå.

 

Flere i denne kategorien