+47 405 20 344 [email protected]
English

Frokostmøte om tro og livssyn på arbeidsplassen

23. oktober 2023

Nyheter

Frokostmøte om tro og livssyn på arbeidsplassen

Den 23. oktober arrangerte Likestillings- og diskrimineringsombudet frokostseminaret «En religiøst mangfoldig arbeidsplass» på Litteraturhuset. Seminaret ble innledet av Christopher Gambert, fagdirektør i LDO.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys bidro med innlegg. Joys trakk frem i sitt innlegg at det i dag er flere som skjuler sin religiøse identitet på jobb, av frykt for stigmatisering.

– Religion er ikke kun en privatsak, men har synlige uttrykk og er en del av vår offentlig sfære. Det livssynsåpne samfunn er nettopp et samfunn som skal romme religion, og ønske det velkommen, sa Joys i sitt innlegg.

Foto: LDO

I tillegg til Joys var det også innlegg av Abdifataah M Mahamud, Imam og sjelesørger ved Oslo universitetssykehus/Ullevål sykehus og Kaja Larsen Østerud, forsker ved NOVA, OsloMet.

Niels Fredrik Skarre, seniorrådgiver i STL, deltok i panelsamtale om «Hvordan løser vi utfordringer knyttet til religion på arbeidsplassen?” sammen med ovennevnte og Ada Klubben fra ISS Facility Services Norge og Robert Rinden fra Bydel Gamle Oslo.

 

Flere i denne kategorien