+47 405 20 344 [email protected]
English

Glemte myndighetene religions- og livssynsfriheten under pandemien?

30. november 2021

Nyheter

Glemte myndighetene religions- og livssynsfriheten under pandemien?

I dag (30.11.2021) avholdt STL, sammen med flere andre organisasjoner, et frokostmøte om religionsfrihetens kår under pandemien. Der fikk vi presentert notatet: «Begrensninger i tros- og religionsfrihet under covid 19-pandemien».

Frokostmøtet ble innledet av generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys. Deretter presenterte Erlend Andreas Methi fra advokatselskapet Wiersholm, som har utført den menneskerettslige vurderingen av myndighetenes ivaretagelse av trosfriheten under pandemien, sin evaluering.

Til sist fikk vi en panelsamtale med ledere fra tre trossamfunn: nestleder i kommunikasjonsavdelingen i Den norske kirke Emil Engeset, kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme Hans Rossiné, hovedimam i Det Islamske Fellesskap, Bosnia-Hercegovina og styreleder i Muslimsk Dialognettverk Senaid Kobilica. Samtalen ble ledet av generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

Om rapporten

Seks aktører innen tros- og livssynssektoren er oppdragsgivere for rapporten. Dette er Den norske kirke, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Norges Kristne Råd (NKR), Oslo katolske bispedømme, Muslimsk dialognettverk og KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter. 

Rapporten kan du lese i sin helhet her:

Flere i denne kategorien