+47 405 20 344 [email protected]
English

Ingrid Rosendorf Joys går inn i stilling som generalsekretær i Caritas Norge

20. desember 2023

Nyheter

Ingrid Rosendorf Joys går inn i stilling som generalsekretær i Caritas Norge

En epoke i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) historie er over. Ingrid Rosendorf Joys slutter som generalsekretær i STL og går inn i stillingen som generalsekretær i Caritas Norge.

Joys er inne i sitt andre åremål som generalsekretær og har vært i stillingen i åtte år. Dette har vært en periode med stor framgang i STL. Staben og budsjettet har mangedoblet seg, i tråd med at oppgavene er blitt flere og ansvaret større.

– Jeg har hatt åtte spennende, utfordrende og svært gode år som generalsekretær i STL. Norge trenger STL i årene som kommer fremover, og jeg ser frem til å følge den videre utviklingen av organisasjonen under ny generalsekretær, sier Joys.

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

Styreleder i STL, Trond Enger, gratulerer Caritas med sin nye generalsekretær, og har følgende å si om Joys:

– På vegne av alle tros- og livssynssamfunn i Norge vil jeg benytte anledningen til å takke Ingrid for en formidabel innsats for tros- og livssynsfriheten i Norge. Uten henne hadde ikke STL hatt den respekt og anerkjennelse vi har i samfunnet. Hun har med sin trygghet og raushet loset oss gjennom både nye lover og pandemier.

Joys takkes av på årsmøtet i slutten av februar 2024. Det vil også bli holdt et avskjedsarrangement i mars. Følg med i STLs kanaler for mer informasjon.

Flere i denne kategorien