+47 405 20 344 [email protected]
English

Jubileumshilsen fra STL til Vårt Land

31. august 2020

Nyheter

Jubileumshilsen fra STL til Vårt Land

Vårt Land fyller 75 år i år. Slik lød STLs hilsen til landets største kristne avis.

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL

Jeg opplever Vårt Land som en svært god og seriøs avis på tros- og livssynsfeltet. Jeg opplever journalistene som solide; gode på betraktninger og kommentarer, redelige på sitat og nysgjerrige og kunnskapsrike.

Vårt Land er særlig gode på protestantisk kristendom. Å bli like gode på det bredere tros- og livssynsfeltet vil være nødvendig. Ikke bare fordi avisen har som mål å være ledende innen religionsjournalistikken, men også fordi utviklingen går i retning av stadig større mangfold på tros- og livssynsfeltet. Det blir også viktig å utvide arbeidet med å dekke nasjonal- og internasjonal politikk og makt der religionsperspektiver brukes og misbrukes, og der lovverk innskrenker og diskriminerer minoriteter og ikke-troende. Å få styrket religionsmangfoldskompetansen er også nødvendig, ikke minst knyttet til ulike verdispørsmål. En konkret utfordring er å følge opp den nye loven om trossamfunn i implementering og relevans.

Publisert i Vårt Land (papiravisen) 28.8.2020.

Flere i denne kategorien