+47 405 20 344 [email protected]
English

Klimakrisen må vi løse i fellesskap

10. november 2021

Nyheter

Klimakrisen må vi løse i fellesskap

Menneskeheten har få år på seg til å respondere på klima- og naturkrisen i vår verden. Gjennomsnittstemperaturen stiger fortsatt, og natur og økosystemer forsvinner i høy hastighet. Dette er «kode rød», ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

Som ledere for ulike religioner, livssyn og organisasjoner i Norge, vil vi også si at det er vår tids største moralske og politiske utfordring. Den må løses, og det klarer vi ikke uten at vi gjør det sammen!

I disse dager har politiske ledere og delegater fra alle verdens land vært samlet til klimatoppmøte COP26, denne gang i Glasgow. Også aktivister, næringsliv, organisasjoner, forskere og representanter for religioner og livssyn er til stede. Vi som skriver sammen representerer ulike religiøse tradisjoner i Norge, noen av oss er representert på klimatoppmøtet, sammen med trosfeller fra mange land.

Utslippskutt som monner

Det vi står sammen om, på tvers av ulik tro og tradisjoner, er et ansvar og omsorg for planeten, mennesker, dyr, ja alt liv! Og en utålmodighet overfor våre politikere, finansinstitusjoner og alle med makt og myndighet: Det haster å løse klima- og naturkrisen!

Løftene fra Paris i 2015 må overholdes og forsterkes. Norge og de andre statene må levere konkrete løfter og planer om utslippskutt og klimafinansiering som monner, og som ikke lar temperaturen stige over 1,5 grader. Nå i innspurten av forhandlingene ønsker vi å gi Norge støtte til å være konkret, framtidsrettet og rettferdig.

«Tenke nytt»

For få uker siden samlet Den romersk-katolske kirkens pave Frans religiøse ledere fra ulike kirkesamfunn, muslimer, jøder, buddhister, hinduer, sikher og flere andre religiøse retninger til et møte i Vatikanet. Også forskere var til stede og bidro aktivt. Det ble understreket at naturen er en gave vi er dypt sammenvevd med og ikke kan klare oss uten.

Tro og vitenskap komplementerer hverandre, og NÅ er tiden inne for kraftfull og felles handling for å få klimagassutslippene ned. «Menneskeheten må tenke nytt om sine perspektiver og verdier, avvise den gjennomgripende forbruks-, bruk- og kast-mentaliteten, og åpne for en kultur av vern og samarbeid»

Hele den interreligiøse appellen, adressert til COP26, kan leses på Vatikanets nettsider.

Interreligiøst samarbeid

Flere av de religiøse topplederne er også til stede i Glasgow i disse dager. Det store flertall av verdens befolkning tilhører én av de religionene vi representerer. De siste årene har vi sett et stadig større interreligiøst samarbeid om å bevare skaperverket. Vi lærer av hverandres teologier og praksis. Vi har sett felles initiativ for bevaring av regnskog, havet, grønne kirker og grønne moskeer.

I nært samarbeid med FN er det et styrket interreligiøst samarbeid for klimarettferdighet og bærekraftsmål. Dette må forsterkes i årene som ligger foran. Potensiale er stort og det haster.

Våre religioner utfordrer

Vi lever i en kritisk tid. Det står om verdier og grunnleggende prioriteringer. Vi representerer ulike religioner og livssyn, men vi har til felles håpsfortellinger og etikk som sprenger egoistisk og nærsynt politikk og livsanskuelse.

Våre livssyn og våre religioner utfordrer oss til å ta vare på den verden vi lever i, og se det verdifulle i alt liv. Hva er mer viktig enn å gjøre valg som bevarer vårt felles hjem, det dyrebare artsmangfoldet, økosystemene og ikke minst de mest sårbare blant oss?

Vi vil intensivere vår egen innsats for skaperverket i våre egne trossamfunn og organisasjoner. Og vi vil sterkt appellere til og støtte opp om djerve og nødvendige tiltak som verdens ledere nå må gjøre i Glasgow og her hjemme.

«Vårt felles hjem»

Med våre kolleger vil vi istemme:

«I en tid fylt med splittelse og fortvilelse, ser vi med håp og enhet mot framtiden. Vi vil tjene verdens innbyggere, særlig de fattige og de fremtidige generasjoner. Dette vil vi gjøre ved å oppmuntre til en profetisk visjon, en kreativ, respektfull og modig handling, for Jorden, vårt felles hjem.

Olav Fykse Tveit, preses, Den norske kirke

Bernt Eidsvig, biskop, Den katolske kirke

Ingeborg Midtømme, biskop, Den norske kirke

Senaid Kobilica, leder Muslimsk dialognettverk

Egil Lothe, generalsekretær, Buddhistforbundet

Rupinder Kaur, representant, Sikhsamfunnet

Anne Sender, nestleder, Det mosaiske trossamfund

Einar Tjelle, leder, Interreligiøst klimanettverk

Martha Skretteberg, generalsekretær, Caritas Norge

Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens nødhjelp

Gunnar Stålsett, ærespresident, Religions for Peace

Erhard Hermansen, generalsekretær, Norges kristne råd

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Tro og vitenskap komplementerer hverandre, og NÅ er tiden inne for kraftfull og felles handling for å få klimagass­utslippene ned

Først publisert i Vårt Land 10.11.2021. Foreløpig kun papir.

Flere i denne kategorien