+47 405 20 344 [email protected]
English

Kontaktinformasjon til tros- og livssynssamfunn i Norge på ukrainsk (український) og russisk (русский)

1. april 2022

Nyheter

Kontaktinformasjon til tros- og livssynssamfunn i Norge på ukrainsk (український) og russisk (русский)

 

Kontaktinformasjon til tros- og livssynssamfunn i Norge

Norge er et land med et stort mangfold av religioner og livssynssamfunn med tilstedeværelse over
hele landet. Religions- og livssynsfriheten er en viktig rettighet, og alle i Norge kan fritt velge å
tro, ikke tro, bytte tro eller slutte å tro. Det gjelder både barn og voksne.

Store og små tros- og livssynssamfunn i Norge står sammen i dialogorganisasjonen
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Mange av disse tilhører internasjonale
nettverk som også har virksomhet i Ukraina og mange er nå forberedt på å hjelpe flyktninger i
Norge.

Kontaktinformasjon til mange tros- eller livssynssamfunn finner du ved å trykke på bildet ovenfor.

Норвегія – це країна з великою різноманітністю релігій і світоглядних спільнот, які присутні по

всій країні. Свобода віросповідання та переконань є важливим правом, і кожен у Норвегії може
вільно вибирати: вірити, не вірити, змінити віру чи перестати вірити. Це стосується як дітей, так і
дорослих.

Великі та малі релігійні та світоглядні спільноти Норвегії об’єднані в організацію діалогу «Рада
співпраці релігійних та світоглядних спільнот» (STL). Багато з них належать до міжнародних
спільнот, які також діють в Україні, і багато з них зараз готові допомогти біженцям у Норвегії.

Контактну інформацію для багатьох релігійних та ідеологічних громад можна знайти, натиснувши на зображення вище.

Контактная информация религиозных и мировоззренческих сообществ Норвегии

Норвегия — страна с большим разнообразием религий и мировоззренческих
сообществ, присутствующих по всей стране. Свобода вероисповедания и убеждений
является важным правом, и каждый в Норвегии может свободно выбирать верить или
не верить, изменить веру или перестать верить. Это касается как детей, так и взрослых.
Крупные и малые религиозные и мировоззренческие сообщества Норвегии
объединены в организацию диалога «Совет сотрудничества религиозных и
мировоззренческих сообществ (STL)». Многие из них принадлежат к международным
сетям, которые также работают в Украине, и многие из них теперь готовы помочь
беженцам в Норвегии.

Контактная информация многих религиозных и мировоззренческие сообщества можно найти, нажав на картинку выше.

 

Dokumentene kan også lastes ned her: 

Flere i denne kategorien