+47 405 20 344 [email protected]
English

Ledig stilling: Politisk rådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

20. desember 2021

Nyheter

Ledig stilling: Politisk rådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

STL søker etter en politisk rådgiver i en nyopprettet fast stilling i 100% fra vinter/vår 2022. I STL får du jobbe på et felt som er i rask utvikling og stadig mer i søkelyset. I STL får du være med å bidra til realiseringen av et mangfoldig og livssynsåpent samfunn med rom for alle religioner og livssyn.

I stillingen får du jobbet innenfor en rekke samfunnsområder med religion og livssyn som fellesnevner. Rammebetingelser for frivilligheten generelt, og tros- og livssynsfeltet spesielt, er sentralt, sammen med tema som religions- og livssynsfrihet, og andre politiske saker og etiske problemstillinger.

Arbeidsoppgaver:

Erfaring:

Personlige egenskaper:

Vi tilbyr:

Stillingen inngår i et sekretariat på 8 personer med kontorer i Rådhusgt 1-3, Oslo. Oppstart så snart som mulig i 2022. Kandidater må være innstilt på at alle i et lite sekretariat må være «altmulig-personer».

Søknaden med CV sendes innen 15. januar 2022 til [email protected]. For mer informasjon kontakt STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys: [email protected], telefon 40215132.

STL er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i lov og praksis. STL representerer bredden av tro og livssyn i Norge ved våre 15 medlemssamfunn, som omfatter både minoritets- og majoritetslivssyn, religiøse og ikke-religiøse livssyn og store og små tros- og livssynssamfunn.

Flere i denne kategorien