+47 405 20 344 [email protected]
English

Lokale dialoggrupper samlet i Kristiansand

Lokale dialoggrupper samlet i Kristiansand

Lørdag 4. mai var åtte lokale dialoggrupper og STL nasjonalt samlet i Kristiansand, for å styrke samarbeidet mellom lokale dialoggrupper  og med STL Norge. Dialoggruppen arrangeres to ganger i året. og byr også på faglig påfyll for de oppmøtte.

Under denne samlingen presenterte Kimberly Pallenschat Trygg by Bærum og hvordan de jobber, særlig med hatkriminalitet. Anja Ninasdotter Abusland, stortingsrepresentant for Senterpartiet, bidro også med et politisk perspektiv på tros- og livssynsdialogen og STL. Komitémedlem Kim Henrik Groner presenterte Ekstremismekommisjonens rapport, og rådgiver Vivian Phan fra STL Norge ledet en workshop om rapporten.

I 2023 ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på forholdet mellom STL nasjonalt og de lokale dialoggruppene. Deres rapport er nå utarbeidet og ble presentert under samlingen.

Det ble også omvisning av utstillingen Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945, i lokalene til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Utstillingen er lokalisert i kjelleren til Arkivet, hvor Gestapo hadde sitt hovedkvarter og utførte brutale avhør under andre verdenskrig.

 

Foto: Vivian Phan

Flere i denne kategorien