+47 405 20 344 [email protected]
English

Norske tros- og livssynsledere: Hent barna hjem!

Norske tros- og livssynsledere: Hent barna hjem!

Et samlet lederskap fra hele bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge støtter oppropet hent barna hjem, initiert av Knut Vollebæk om at de norske barna innestengt i leirer i Syria må få komme til Norge.

– Vi oppfordrer regjeringen til å hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om det. De juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene må løses, men barna må på humanitært grunnlag få den medisinske hjelpen de trenger nå.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, påpeker at det er første gang Religions- og livssynslederforumet uttaler seg samlet om en konkret sak:

– Dette oppropet er historisk i den forstand at lederforumet aldri tidligere har uttalt seg samlet om en spesifikk problemstilling av denne typen. Det skyldes naturligvis at situasjonen for disse barna er så prekær – de risikerer å dø om de ikke blir hentet hjem.

Religions- og livssynslederforumet har møtt hverandre jevnlig over ti år og har tatt opp ulike etiske problemstillinger. Lederforumet er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og har følgende medlemmer:

Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund – The Jewish Community in Oslo
Bernt Eidsvig biskop i Oslo Katolske Bispedømme.
Senaid Kobilica, styreleder i Muslimsk Dialognettverk
Preses Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke
Zahoor Ahmad Ch., leder i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn
Lilli Martine Lerstad fra Baha’ier i Norge
Bhante Manirathana Thero, hovedmunk fra Buddhistforbundet
Jitender Singh fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikhsamfunnet)
Kari Bansal, styreleder i Holistisk Forbund
Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund
Tarjei Pedersen stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet.
Berit Hagen AgøyNorges Kristne Råd
Surinder Nath Joshi, leder i Sanatan Mandir Sabha (hindu)

#hentbarnahjem

Flere i denne kategorien