+47 405 20 344 [email protected]
English

Ny administrasjonskonsulent i STL

7. desember 2016

Nyheter

Ny administrasjonskonsulent i STL

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har ansatt Irene Incerti-Théry som administrasjonskonsulent fra 1. desember 2016. Hun overtar plassen til tidligere dialog- og informasjonskonsulent Anniken Fleisje.

 

Ny administrasjonskonsulent

Incerti-Théry har mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø og skrev masteroppgave om dialog som verktøy for fredsbygging. Hun har jobbet som administrasjonssekretær i UngDialog og vært aktiv i oppbyggingen av organisasjonen.

 

Som administrasjonskonsulent i STL vil Incerti-Théry jobbe med kommunikasjon, oppfølging av lokale dialoggrupper og administrative oppgaver. «Jeg er kjempeglad for å jobbe i STL og gleder meg til å begynne med dette spennende arbeidet» sier Incerti-Théry, som kan nås på [email protected].

 

Flere i denne kategorien