+47 405 20 344 [email protected]
English

Ny dialoggruppe: Asker tros- og livssynssamfunn er stiftet

Ny dialoggruppe: Asker tros- og livssynssamfunn er stiftet

Den 5. mai 2022 samlet ti tros- og livssynssamfunn seg i bystyresalen i Asker rådhus for å stifte Asker tros- og livssynssamfunn (ATL).

Ordfører Lene Conradi understreket i sin hilsen at forumet blir et viktig kontaktledd tros- og livssynssamfunnene seg imellom, og bindeleddet mellom kommunen og tros- og livssynssektoren. Menighetene og forsamlingene understreker hvor mangfoldig Asker har blitt.

Oslo politidistrikt deltok også som observatører, for å understreke alvoret i hatkriminalitet som religiøse minoriteter møter i hverdagen.

Initiativet til forumet kom i stand som en del av kommunesammenslåingsprosessen mellom Asker, Røyken og Hurum, hvor nye Asker kommune ønsket å ha bedre kontakt med frivillige organisasjoner. Tros- og livssynssamfunnene har møttes flere ganger i forkant, og det ble tidligere i år dannet et interimsstyre for å lede frem til en formell stiftelsesprosess. En viktig bidragsyter har vært ordfører Lene Conradi, som selv ledet stiftelsesmøtet som ble gjennomført i bystyresalen på Asker rådhus.

– Det er veldig gledelig å se den betydelige tilveksten av lokale dialoggrupper den siste tiden. Det er tydelig at dialog er noe mange ser verdien av i enda større grad enn tidligere, sier rådgiver Alasdair McLellan, som sammen med Djamel Selhi representerte STL sentralt på møtet.

Asker tros- og livssynsforums har ti medlemmer: Fire muslimske trossamfunn – Asker Islamic Center, Asker Somaliske Muslimske Samfunn, Masjid-E Quba Ahl-E Sunnat Asker og Norsk-Muslimsk Forening, Asker; tre kristne trossamfunn – Den norske kirke, Den eritreisk-ortodokse kirke og pinsekirken Sannhetens Ord Bibelsenter; Bahá’í-samfunnet; Human-Etisk Forbund og hindutempelet på Slemmestad, Sanatan Mandir Sabha.

Flere i denne kategorien