+47 405 20 344 [email protected]
English

Ny dialoggruppe stiftet: Dialogforum Søre Sunnmøre

10. november 2021

Nyheter

Ny dialoggruppe stiftet: Dialogforum Søre Sunnmøre

Torsdag 4. november ble Dialogforum Søre Sunnmøre stiftet av Den norske kirke ved Søre Sunnmøre prosti, Human-Etisk Forbund Søre Sunnmøre, Islamsk senter Ørsta/Volda og Åsatrufellesskapet Bifrost – Vardar blotslag. Pinsekirken var også med som observatører på stiftelsesmøtet og skal senere ta stilling til om de skal være med.

Sogneprest i Den norske kirke på Ørsta, Arne Moltubak ble valgt som den nye foreningens første leder. I første omgang er det menigheter og grupper fra Ørsta og Volda som er med, men Moltubak håper å også få med tros- og livssynssamfunn fra resten av Søre Sunnmøre.

I foreningens formål inngår å arbeide for gjensidig respekt og forståelse på tvers av tro og livssyn. På Ørsta videregående skole opplevde lærerne Margun Vartdal Romestrand og Rune Homlong et økende utenforskap, som igjen kan skape grobunn for radikalisering og ekstremisme. Initiativet til en dialoggruppe kom fra dem.

Selv om dialogforumet er en sammenslutning av tros- og livssynssamfunn, viser stiftelsen viktigheten av å dra inn øvrige samfunnsaktører i dialogarbeidet. Pål Inge Olsen og Arne Sæter fra politiet deltok også på stiftelsesmøtet, og kunne informere om politiets arbeid med hatkriminalitet.

Søre Sunnmøre er den tredje dialoggruppen som har blitt etablert i år, etter STL Møre og Romsdal i mars og STL Oslo i oktober.

Flere i denne kategorien